Regelingen

183 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor sportevenementen

  Subsidie voor het naar Nederland halen en organiseren van toonaangevende en aansprekende internationale sportevenementen en deze ook maatschappelijk zo goed mogelijk benutten. De maximale subsidie per sportevenement en bijbehorende side-events varieert, maar is maximaal  € 2.500.000,-....

 2. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor lokale goede doelen

  Financiële ondersteuning van lokale goede doelen met een breed maatschappelijk en sociaal draagvlak. Het project moet binnen 6 maanden uitvoerbaar zijn....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie ruitersport

  Financiële ondersteuning van organisaties en individuele personen die zich verdienstelijk maken op het gebied van de ruitersport. Je kunt de subsidie schrijftelijk aanvragen....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunst en cultuurmanifestaties, onderwijs en educatie, recreatie en sportevenementen

  Financieel ondersteuning vanuit en drietal fondsen voor kunst- en cultuurmanifestaties, onderwijs c.q. educatieve projecten en recreatieve en sportevenementen. Belangrijke criteria zijn o.a. het sociale- of culturele draagvlak in de omgeving en geografisch spreiding van het project....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten van algemeen maatschappelijk belang met een charitatieve doelstelling

  Financieel ondersteunen van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een charitatieve doelstelling en/of inslag....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van sport en gezondheid, sociale integratie en educatiinitiëren, begeleiden, coördineren en (financieel) ondersteunen van projecten op het gebied van sport en gezondheid, sociale integratie en educatie

  Het initiëren, begeleiden, coördineren en (financieel) ondersteunen van projecten op het gebied van sport en gezondheid, sociale integratie en educatie. ...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten in de gezondheidszorg die niet via de reguliere financiering van de gezondheidszorg bekostigd kunnen worden

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op de gezondheidszorg. Het moet hierbij gaan om eenmalige projecten met een kop en een staart, die niet via de reguliere financiering van de gezondheidszorg bekostigd kunnen worden. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 8. Subsidies

  Subsidie voor recreatie, cultuur en landschap

  Subsidie gericht op het realiseren van voorzieningen ten behoeve van recreatie op of aan het water, het verder ontwikkelen van watergebonden cultuurhistorische of landschappelijke waarden en het genereren van aandacht en bewustzijn bij recreanten voor landschappelijke, cultuurhistorische en/of architectonische aan het water gebonden waarden. Maximaal 50% van de subsidiabele kosten worden...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultuur, sport en welzijn in regio Spaarndam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

  Het financieel ondersteunen van organisaties en projecten die actief zijn op het gebied van cultuur, sport en welzijn binnen de dorpen Spaarndam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die de samenleving ten goede komen (brede doelstelling)

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die de samenleving, zowel in het groot als in het klein, in materieel en ideëel opzicht ten goede komt....

Pagina's