Regelingen

170 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor goede doelen en projecten op het gebied van kerk, gezondheid, natuurbehoud en zending

  Financieel ondersteunen van goede doelen met een ANBI status en organisaties en projecten op het gebied van gezondheid, natuurbehoud en zending en kerk. Activiteiten en organisaties op het gebied van sport en welzijn kennen een geografische beperking....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten en instellingen op het gebied van sociale projecten, sport, cultuur, natuur, milieu en meisjes in achterstandssituatie

  Financiële ondersteuning van o.a. sociale, sportieve en culturele activiteiten van instellingen in de regio Houten, natuur- en milieuorganisaties in de regio Utrecht, projecten voor meisjes in achterstandssituaties en evenementen met sport als hoofdactiviteit....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie talentvolle sporters in de opbouwfase van hun carrière

  Financiële ondersteuning van talentvolle sporters wiens ontwikkeling als sporter wordt beperkt door de regio waarin zij woonachtig zijn....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor algemeen nut beogende, kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen

  Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende, kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen en projecten. Jaarlijks verstrekt het fonds ca. € 250.000....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor voor kleine lokale initiatieven

  Subsidie voor voor kleine initiatieven die op lokaal niveau een verandering te weeg willen brengen en anders geen subsidie of fondsen zouden krijgen....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale, culturele en sportieve activiteiten

  Financieel ondersteunen van culturele. sportieve en sociale activiteiten. Aanvragen is mogelijk door individuele personen en rechtspersonen. Activiteiten van of voor jonge mensen hebben enige prioriteit. Wel is er een geografische restrictie....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor liefdadige, culturele, sociale en wetenschappelijke instellingen, Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI)

  Subsidie voor liefdadige, culturele, sociale en wetenschappelijke instellingen, Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI)....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor charitatieve en culturele projecten in binnen en buitenland

  Financieel ondersteunen van charitatieve en culturele organisaties en projecten in binnen- en buitenland. Toepassing Het ondersteunen van charitatieve en culturele doelstellingen en projecten in binnen- en buitenland, evenals het begeleiden van deze projecten. Voorwaarden Het moet gaan om algemeen nut beogende organisaties of projecten. Aanvragen Schriftelijk.

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten en evenementen die het leefklimaat in Alkmaar e.o. verbeteren

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur, welzijn, cultureel erfgoed, sport en duurzaamheid. die het leefklimaat in de stad en wijk verbeteren. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van cultuur, maatschappij en sport

  Subsidie voor projecten op het gebied van cultuur, maatschappij en sport. Projecten moeten algemeen of breed toegankelijk zijn. Het projectbudget is maximaal € 100.000,-....

Pagina's