Borgstelling voor investering in sportaccommodaties

Fondsen, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen
Verstrekken van een borgstelling aan je bank voor investeringen in je sportaccommodatie, zoals voor verbouwing, uitbreiding of aankoop.

Toepassing

Bij verbouwing, uitbreiding of aankoop van een kwalitatieve sporaccommodatie ben je wellicht mede afhankelijk van een lening van de bank. De bank zal veekak om een zekerheid vragen in de vorm van een borgstelling. Voor deze borgstelling kun je bij dit fonds terecht. 

Voorwaarden

  • Aangesloten bij een in NOC*NSF verenigde sportbond.
  • Niet begonnen met de bouw of aanleg, voordat SWS de borgstelling heeft afgegeven.
  • Financiële onderbouwing (met o.a. een meerjarenbegroting).
  • De financiering moet bestemd zijn voor de (ver)bouw, aanleg of aankoop van een sportaccommodatie.
  • Zicht op de benodigde (omgevings)vergunningen.

Daarnaast zijn er een aantal sport- en grondgerelateerde vragen (zie links).

Aanvragen

Via een van de twee formulieren.