Subsidie blinden en slechtzienden en organisaties op dit gebied

Subsidies, Fondsen
Het verstrekken van subsidies aan instellingen voor of van blinden en slechtzienden, aan particulieren met een visuele beperking en aan buitenlandse projecten in ontwikkelingslanden. Daarnaast subsidies voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek.

Toepassing

De LSBS stelt middelen beschikbaar:

  • voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek;
  • aan instellingen/organisaties voor of van blinden en slechtzienden, gevestigd in Nederland;
  • voor buitenlandse projecten in ontwikkelingslanden van in Nederland gevestigde organisaties (eens per jaar behandeld, indienen voor 15 februari);
  • aan particulieren met een visuele beperking, woonachtig in Nederland.

Doelgroep

Particulieren, instellingen en onderzoekers gerelateerd een blinden en slechtzienden.

Regio

Nederland

Soort subsidies

Er zijn een aantal verschillende subsidies beschikbaar voor verschillende doelgroepen.

Organisatie van blinden en slechtzienden
Instellingen/organisaties voor of van blinden en slechtzienden, gevestigd in Nederland, kunnen een aanvraag indienen.
Zie bijlage voor een aanvraagformulier.

Buitenlandse projecten
Subsidies voor buitenlandse projecten in ontwikkelingslanden van in Nederland gevestigde organisaties. Deze aanvragen worden eens per jaar behandeld. 

Oogheelkundig Wetenschappelijk Onderzoek
De LSBS participeert in UitZicht voor de ondersteuning van Oogheelkundig Wetenschappelijk Onderzoek. Bekijk voor meer informatie over de werking en het doen van een aanvraag de website van UitZicht.

Financiering van de drukkosten van een proefschrift kan rechtstreeks worden aangevraagd.

Subsidies particulieren (blinden en slechtzienden)
Een aanvraag kan ingediend worden voor al hetgeen kan bijdragen aan het (zelfstandig) functioneren in de maatschappij, waarbij het meestal gaat om een concrete situatie.

Voorbeelden hiervan:

  • Studiekosten en -materiaal
  • Sport- en vrijetijdsmateriaal
  • Bijzondere inrichtings- en huisvestingskosten
  • Brillen en lenzen
  • Hulpmiddelen die elders niet of niet helemaal vergoed worden

ICT Fonds particulieren
Bij het ICT fonds kunnen blinden en slechtzienden een bijdrage aanvragen voor een door uzelf aan te schaffen computer/tablet/smartphone . Zie voor meer informatie het aanvraagformulier met daaronder de toelichting.

Vakantiesuppletiefonds 
Een tegemoetkoming in de meerkosten van een aangepaste vakantie voor blinden en slechtzienden.

Goalball & Showdown en Running Blind e.d.
Financiële ondersteuning voor binden en slechtziende (top-)sporters bij de beoefening van hun sport.

Voorwaarden

De LSBS hanteert geen harde financiële criteria, omdat  zij  rekening houdt met bijzondere omstandigheden, zoals inwonende gehandicapte kinderen. Vast dient te staan dat er geen voorliggende voorzieningen zijn, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, bijzondere Bijstand.

Ook kan de situatie zich voordoen dat de bijdragen uit die voorzieningen de kosten niet voldoende dekken.
Ondersteuning door het maatschappelijk werk of een ergotherapeut (van Koninklijke Visio of Bartiméus) wordt bijzonder op prijs gesteld en kan als vereiste worden gesteld.

Restricties

Er worden geen bijdragen toegezegd voor reeds aangeschafte artikelen. 

Aanvragen

Schriftelijk, zie o.a. de bijlagen.