Subsidie duurzame (ontwikkelings)hulp aan kansarme kinderen in Nederland en het buitenland

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten gericht op duurzame (ontwikkelings)hulp aan kansarme kinderen in Nederland en het buitenland. Projecten over de hele wereld in aanmerking komen in aanmerking voor ondersteuning.

Toepassing

Financiële ondersteuning van projecten van algemeen maatschappelijk belang en van ideële en sociale strekking, waaronder met name projecten die personen of groepen van personen beogen, die door sociale omstandigheden dan wel door handicaps van geestelijke of lichamelijke aard in hun ontwikkeling worden belemmerd, te helpen een plaats in de maatschappij te verwerven waar hun vaardigheden optimaal worden ontwikkeld en worden ingezet.

Voorwaarden

  • Project moet duurzame ontwikkelingshulp bieden aan kansarme kinderen
  • Project dient bij voorkeur te worden ( mede) begeleid  door een Nederlandse organisatie of individu die zelf geen commerciële belangen heeft bij het project
  • Aan het project dient op locatie een betrouwbaar en goed te bereiken contactpersoon verbonden te zijn. Als zodanig kunnen projecten over de hele wereld in aanmerking komen voor ondersteuning
  • Er dient een zekere mate van fondsenwerving op eigen initiatief aantoonbaar te zijn
  • Verzoeken om financiële steun worden alleen in behandeling genomen indien ze door middel van het MvRF funding request form worden ingediend

Restricties

  • Er worden geen reis- en verblijfskosten vergoed en er worden geen salarissen betaald

Aanvragen

Voordat je een aanvraag kunt indienen moet je eerst een zogenaamde "Quickscan" doorlopen (zie links).

Nadat je de quickscan succesvol hebt doorlopen, ontvang je een uniek nummer en een wachtwoord waarmee je de aanvraag kunt invoeren op de website van het fonds.