Subsidie erfgoedsector, bijscholing historische interieur

Fondsen, Beurzen
Financiële ondersteuning voor professionals in de Nederlandse erfgoedsector die zich willen her- en bijscholen op het terrein van het historisch interieur. Ook excellente Nederlandse studenten kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor een buitenlandse cursus of stage op het brede terrein van het historisch interieur.

Toepassing

Professionals
Voor de te verstrekken studie- en reisbeurzen komen professionals in aanmerking die werkzaam zijn in de Nederlandse erfgoedsector en zich willen her- en bijscholen op het terrein van het historisch interieur. Hierbij kan worden gedacht aan museummedewerkers, beheerders van historische gebouwen en personen actief op het gebied van monumentenzorg, restauratie of opleiding.

Studenten
Ook excellente Nederlandse studenten kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor een buitenlandse cursus of stage op het brede terrein van het historisch interieur.

Voorwaarden

  • In aanmerking komen aanvragen voor financiële ondersteuning om vanuit het oogpunt van her- en bijscholing deel te kunnen nemen aan een buitenlandse opleiding, cursus, congres of symposium waarbij het historische interieur centraal staat, dan wel een substantieel deel hiervan uitmaakt.
  • De beoogde buitenlandse reis moet gericht zijn op kennisvermeerdering, dan wel kennisuitwisseling. Er dient sprake te zijn van een aantoonbare connectie met het Nederlandse interieur, en/of de reis moet een bijdrage leveren aan het behoud van historische interieurs in Nederland.
  • Hiernaast kunnen studenten ook een aanvraag indienen voor ondersteuning van een buitenlandse opleiding of stage, mits het een stageplaats betreft bij een gerenommeerde instelling, onderzoeksinstituut of specialist, waarbij het interieur centraal staat of daar een substantieel deel van uitmaakt.

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlagen). 
Formulier invullen, en vervolgens mailen.

Relevante links