Subsidie gericht op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen, waar ook ter wereld

Subsidies, Fondsen, Achtergestelde leningen, Beurzen
Financiële ondersteuning van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen, waar ook ter wereld, en het het verlichten van hun financiële nood. Onderwijs en studie staan centraal.

Toepassing

Het fonds richt zich op onderwijs voor kinderen en bevorderen van het welzijn en/of de ontwikkeling van minderjarige kinderen, waar ook ter wereld, en het verlichten van hun financiële nood – alles in de meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Het fonds verricht schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen die bovengenoemde doelstelling nastreven. Ook verstrekt het fonds ondersteuning in natura, waaronder begrepen het verschaffen van levensmiddelen en medicijnen.

Werkgebied

Nederland en buitenland, waar ook ter wereld.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Relevante links