Subsidie nationale en internationale gezondheidszorg en cultuur

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties, instellingen en projecten , zowel nationaal als internationaal, die zich richten op cultuur, muziek en gezondheidszorg.  Het fonds richt zich hierbij met name op het bevorderen van nationale en internationale gezondheidszorg en cultuur. Belangrijke punten voor de subsidieverstrekker zijn o.a. of het project van hoge kwaliteit is, of het project impact heeft en of het project gemonitord kan worden. Op dit moment steunt het fonds o.a. een medisch onderzoek. Het afgelopen jaar was er ca. 90.000 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

het ondersteunen, stimuleren, initiëren en ontwikkelen van organisaties, instellingen en projecten - zowel nationaal als internationaal - die zich richten op cultuur, muziek en gezondheidszorg. 

Het fonds is momenteel voornamelijk gericht op het bevorderen van nationale en internationale gezondheidszorg en cultuur.

Voorbeeld gesubsidieerde projecten
Het fonds steunt o.a. een onderzoek gericht op het ontwikkelen van een behandelmethode voor zuigelingen om de balans tussen de inflammatoire Th 17 cellen en de regulatore T cellen te herstellen waarmee in de toekomst necrotising enterocolitis, het ontstaan van darm infecties door virussen in het algemeen en voedsel allergieën kunnen worden voorkomen.

Voorwaarden

  • Het bevorderen van excellentie: is het een project van hoge kwaliteit?
  • Impact: maakt het project het verschil voor de zaak/doel/inspanning, en heeft de donatie van de stichting een significante impact?
  • Directheid: gaat de donatie direct naar een discreet, goed-gedefinieerd, identificeerbaar project of doel, en niet naar een grootschalige organisatie?
  • Hefboomeffect (leverage): helpt de donatie de begunstigde om andere donoren aan te trekken en/of heeft het mettertijd een vermenigvuldigend effect?
  • Monitoren: kunnen de begunstigde en de stichting de aanwending van de fondsen effectief monitoren, en wil en kan de begunstigde de eventueel gevraagde rapportages opleveren aan de stichting?

Subsidie

Het afgelopen jaar was er ca. 90.000 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.