Subsidie projecten gericht op mensen met een geestelijke -en/of lichamelijke beperking

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op mensen met een geestelijke -en/of lichamelijke beperking en ondersteuning van andere algemeen nut beogende instellingen in Nederland en het buitenland.

Toepassing

Financiële ondersteuning van algemeen nut beogende instellingen in de breedste zin van het woord, met name gericht op bevordering van het geestelijk en lichamelijk welzijn van mensen in en buiten Nederland.