Subsidie projecten gericht op mensen met een geestelijke -en/of lichamelijke beperking

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op mensen met een geestelijke -en/of lichamelijke beperking en ondersteuning van andere algemeen nut beogende instellingen in Nederland en het buitenland.

Toepassing

Financiële ondersteuning van algemeen nut beogende instellingen in de breedste zin van het woord, met name gericht op bevordering van het geestelijk en lichamelijk welzijn van mensen in en buiten Nederland.

Projecten die voor financiële ondersteuning in aanmerking komen zijn gericht op het stimuleren, faciliteren en financieren van wetenschappelijk onderzoek, het faciliteren van (aangepast) woongenot, het financieren van vakanties en dagtochten, het verstrekken van financieringen, het stellen van garanties en borgstellingen tegen tarieven die liggen onder de geldende marktprijzen, etc.

Voorwaarden

Je project richt zich bij voorkeur op mensen met een geestelijke -en/of lichamelijke beperking, of richt zich op het algemeen nut.

Werkgebied

Nederland en buitenland.

Aanvragen

Ze contactgegevens.

Relevante links