Subsidie projecten Mens, Werk en Economie

Subsidies, Fondsen
Dit nieuwe fonds, genoemd naar Randstad oprichter Goldschmeding, verstrekt financiële ondersteuning voor projecten die inspelen op belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Mens, Werk en Economie en heeft als doel een betere wereld te initiëren door te denken vanuit het belang van de ander. Projecten moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn en een blijvende maatschappelijke impact hebben.

Toepassing

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie heeft als doel een betere wereld te initiëren door te denken vanuit het belang van de ander en is genoemd naar de initiatiefnemer en oprichter Frits Goldschmeding, oprichter van Randstad.

Het fonds verstrekt financiële ondersteuning voor projecten die inspelen op belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Mens, Werk en Economie.

De aandacht gaat hierbij vooral uit naar hoe werk mensen helpt bij een zinvolle invulling van hun leven, met als uiteindelijk doel om met elkaar een beter functionerende maatschappij te creëren.

Voorwaarden

Er lopen inmiddels meerdere projecten.

Projecten moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn en een blijvende maatschappelijke impact hebben. De projecten dienen bij te dragen aan een betere wereld op het vlak Mens, Werk en Economie. 

Aanvragen

Zie contactgegevens