Subsidie projecten volksgezondheid en thuiszorg

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied volksgezondheid in het algemeen en ten behoeve van de verzorging en verpleging in de thuissituatie of thuisvervangende situatie van bewoners van de provincie Friesland in het bijzonder. Jaarlijks is er circa. € 120.000,- beschikbaar voor donaties.

Toepassing

Het ondersteunen van organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van de volksgezondheid in het algemeen in relatie tot de verzorging en verpleging in de thuissituatie of thuisvervangende situatie van inwoners van de provincie Friesland in het bijzonder.

Indien redelijkerwijs mogelijk zal er door het fonds bijzondere aandacht wordt gegeven aan tuberculose, dan wel een daarmee redelijkerwijs te vergelijken of daaraan redelijkerwijs gelijk te stellen aandoening of ziekte.

In het verleden ondersteunde projecten en organisaties

Omdat je via de doelstelling wellicht niet helemaal kunt bepalen of je in aanmerking komt voor subsidie geven we je onderstaand ter inspiratie een overzicht van de in het verleden verstrekte subsidies.

 • Informatiestands GGD
 • Hypertensieproject en early intervention
 • Symposia
 • Mantelzorg
 • Aangepaste boot gehandicapten
 • Hospice
 • Zorgcentra
 • Ouderen
 • Kinderdagcentrum

Zoals je ziet is de doelgroep redelijk breed.

Werkgebied

Vooral provincie Friesland.

Voorwaarden

 • Je aanvraag moet gericht zijn op het bevorderen van thuis zijn of thuis vervangende situatie, of eerstelijnsgezondheidszorg in de provincie Friesland
 • De aanvrager moet een rechtspersoon zijn
 • Per project wordt er éénmalig subsidie verstrekt

Restricties

 • De aanvraag mag niet betrekking hebben op de exploitatie van een organisatie

Subsidie

Jaarlijks is er ca. € 120.000,- beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie link).
Het is ook mogelijk om een schriftelijke aanvraag in te dienen (zie contactgegevens).

Meesturen

 • Uitgebreide projectomschrijving (gevraagde bedrag, doelgroep, doelstelling, begroting, overige aangeschreven fondsen)
 • Kopie van de ANBI-beschikking
 • Kopie van de inschrijving KvK