Subsidie publicaties beeldende kunst en documentaire fotografie

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van studies waarin de beeldende kunst als bron wordt gebruikt voor historisch onderzoek of in een breder historisch kader wordt geplaatst en het financieel ondersteunen van uitgaven op het gebied van de documentaire fotografie.

Toepassing

Subsidie voor voor publicaties waarin beeldende kunst bron voor historisch onderzoek is of in een breder historisch kader wordt geplaatst, waaronder publicaties op het gebied van documentaire fotografie.

Werkgebied

Nederland.