Subsidie rechten van dieren

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor academische en artistieke projecten die het publiek bewust maken van de rechten van dieren. Je kunt subsidie aanvragen in drie categorieën: onderzoek (wetenschappelijke projecten over dierenbescherming en de culturele wortels en impact ervan); creativiteit (origineel werk van kunstenaars en denkers dat een positieve zorg voor dieren uitdrukt); en performance (publieke optredens en tentoonstellingen om het bewustzijn over dierenbescherming te vergroten). Het fonds verstrekt ook subsidies voor documentaire films en video's, maar gezien de kosten die met beide gepaard gaan, moeten aanvragers aantonen dat ze het meeste geld hebben opgehaald voordat ze een aanvraag indienen bij het fonds. Het fonds accepteert subsidieaanvragen uit alle landen. Het fonds is gevestigd in de Verenigde Staten en accepteert subsidieaanvragen uit alle landen. Gemiddeld worden er jaarlijks minder dan 20 subsidies toegekend, variërend van een paar honderd tot een paar duizend dollar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het fonds financiert academische en artistieke projecten die het publiek bewust maken van de rechten van dieren.

De subsidies worden toegekend in drie categorieën:

 • Onderzoek
  Wetenschappelijke projecten over dierenbescherming en de culturele wortels en impact ervan
 • Creativiteit
  Origineel werk van kunstenaars en denkers dat een positieve zorg voor dieren uitdrukt
 • Performance
  Publieke optredens en tentoonstellingen om het bewustzijn over dierenbescherming te vergroten

Voorwaarden

 • Zie boven
 • Het fonds subsidieert alleen projecten, geen permanente begrotingssteun aan organisaties of personen
 • Het fonds kan steun verlenen voor salarissen om de projecten van de aanvrager af te ronden

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

 • "Hands-on" projecten, waaronder dierenredding, openbaar protest of opvang en uitzetprogramma's
 • Projecten voor het behoud van diersoorten, tenzij ze een verbintenis tot dierenrechten inhouden en passen in een van onze drie categorieën van creativiteit, prestatie of onderzoek
 • Projecten die volledig bestaan uit het bijwonen of spreken op een conferentie of conferenties
 • Boekproductie (het fonds ondersteunt wel onderzoek en schrijven)
 • Indirecte kosten: geen enkel deel van de eventueel te verstrekken subsidie mag worden gebruikt voor "administratieve kosten", "overhead" of enige andere vorm van indirecte kosten

Werkgebied

Het fonds accepteert subsidieaanvragen uit alle landen.

Subsidie

Gemiddeld worden er jaarlijks minder dan 20 subsidies toegekend, variërend van een paar honderd tot een paar duizend dollar.
In sommige zeldzame gevallen kan het fonds ervoor kiezen om een gedeeltelijke financiering toe te kennen aan een subsidieaanvrager, die een deel van het aangevraagde bedrag zou dekken.
Het fonds moedigt aanvragers aan om ook financiering aan te vragen bij andere organisaties indien de omvang van het project en het budget dit vereisen.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode (zie links).

Meesturen

 • Samenvatting van het project
 • Welke van de drie programma's (creativiteit, onderzoek of prestatie) past je project?
 • De missie of het doel van uw project
 • Een definitie van de behoefte die je project wil vervullen
 • De doelgroep(en) voor uw project
 • Verwachte resultaten
 • Tijdschema voor je project en implementatieplan
 • Hoe je het succes van je project beoordeelt
 • Informatie over het succes van dit project of programma in het verleden
 • Budgettair overzicht
 • Optioneel: Links naar je website en sociale media

Subsidiecyclus
Het fonds heeft een jaarlijkse subsidiecyclus. waarbij je elk jaar vanaf 1 november tot 31 januari subsidie kunt aanvragen.
Geselecteerde begunstigden worden begin april op de hoogte gebracht. 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand