Subsidie toegankelijk maken monumenten en restauratie monumenten regio Amsterdam

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor het publiekelijk toegankelijk maken van monumenten voor een zo breed mogelijk publiek en ten behoeve van restauratie van monumenten in de regio Amsterdam.

Toepassing

 • Subsidie voor het publiek toegankelijk maken van monumenten in de regio Amsterdam.
 • Subsidie voor restaurerende instellingen ten behoeve van de restauratie van bedreigde monumenten in Amsterdam en omgeving, bij voorkeur aan die projecten die na aankoop en restauratie een maatschappelijke of publieke bestemming verkrijgen
 • Garantstelling voor projecten die gerede kans van slagen hebben door het via ‘crowdfunding’ verkrijgen van private financiële middelen.
 • Het bijdragen aan publicaties over het publiekelijk toegankelijk maken van monumenten.

Voorwaarden

 • Voldoet aan een of meer van de onder "Toepassing" genoemde punten.
 • Project wordt in Amsterdam of omgeving uitgevoerd.
 • Aanvrager is financieel gezond

Werkgebied

Amsterdam en omgeving

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen

 • Duidelijk omschreven project (max. 1 A4)
 • Gevraagde bedrag
 • Of de aanvrager een ANBI status heeft
 • Contactgegevens van de organisatie
 • Wanneer het project plaats vindt