Subsidie voor activiteiten op de gebieden van wetenschap en cultuur

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten op wetenschappelijk en cultuurhistorisch gebied, zoals restauraties, publicaties en verwerving van voorwerpen van kunst en cultuur. Subsidieaanvragen voor publicaties kunnen via een uitgever worden ingediend. Het fonds kent drie soorten subsidies. Kleine subsidies bedragen in de regel maximaal € 5.000. Incidenteel verstrekt het fonds een grote subsidie van maximaal € 100.000.  Daarnaast kunnen er meerjarige subsidies worden verstrekt. Normaal is er ca. € 40.000 subsidie per jaar beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Het fonds subsidieert activiteiten op wetenschappelijk en cultuurhistorisch gebied met een duurzaam karakter en waaraan het fonds een onderscheidende bijdrage kan leveren , zoals restauraties, publicaties en verwerving van voorwerpen van kunst en cultuur.

Doelgroep

Subsidies worden uitsluitend verleend aan publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen.
Subsidieaanvragen voor publicaties kunnen via een uitgever worden ingediend.

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • Studies, studiereizen en stages
 • Congressen, symposia, cursussen, seminars en lezingen
 • Theater (muziek, toneel, ballet, opera)
 • Filmproducties
 • Tentoonstellingen
 • Alba amicorum en proefschriften
 • Aanschaf van apparatuur
 • Exploitatiekosten

Voorwaarden

 • De aanvraag dient betrekking te hebben op een wetenschappelijk en cultuurhistorisch project met een duurzaam karakter, zoals restauraties, publicaties en verwerving van voorwerpen van kunst en cultuur
 • Het project moet vóór een in de toekenning genoemde datum wordt gerealiseerd
 • Een eventueel batig saldo dient (naar rato) te worden gerestitueerd
 • De instelling waaraan een subsidie is toegekend dient tot uitdrukking te brengen, zo mogelijk met gebruikmaking van het logo van het fonds, dat het project (mede) tot stand is gekomen dankzij een bijdrage van het fonds

Subsidie

Het fonds kent drie soorten subsidies.

Kleine subsidies
In de regel tot een bedrag van maximaal € 5.000.

Grote subsidies
Incidenteel toe te kennen aan een groot project tot een bedrag van maximaal € 100.000.

Meerjarige subsidies
Incidenteel toe te kennen aan een landelijke of regionale instelling die werkzaam is op het gebied van:

 • Restauratie van roerende en/of onroerende monumenten
 • Aankoop van kunst voor openbare musea
 • Uitgave van wetenschappelijke publicaties
 • Beschikbaarstelling van muziekinstrumenten aan (jonge) musici
 • Instandhouding van het cultuurlandschap

Per jaar is er ca. € 40.000 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Je kunt via e-mail een model-subsidieaanvraagformulier bij het fonds opvragen.

Meesturen

 • projectplan/motivatie
 • Begroting en dekkingsplan
 • Model- subsidieaanvraagformulier, dat via het e-mailadres van het fonds bij de secretaris kan worden aangevraagd.

Let op
Ingeval van twijfel over de vraag of een eventueel in te dienen subsidieaanvraag past binnen de hiervoor genoemde kaders, wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de secretaris van het fonds.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand