Subsidies
Fondsen

Subsidie voor activiteiten op de gebieden van wetenschap en cultuur

Subsidie voor organisaties en projecten op wetenschappelijk en cultuurhistorisch gebied, zoals restauraties, publicaties en verwerving van voorwerpen van kunst en cultuur. Subsidieaanvragen voor publicaties kunnen via een uitgever worden ingediend. Het fonds kent drie soorten subsidies. Kleine subsidies bedragen in de regel maximaal € 5.000. Incidenteel verstrekt het fonds een grote subsidie van maximaal € 100.000.  Daarnaast kunnen er meerjarige subsidies worden verstrekt. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Jaarbudget:
€ 40.000
Per uitgifte
€ 500 - € 10.000
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Het fonds subsidieert activiteiten op wetenschappelijk en cultuurhistorisch gebied met een duurzaam karakter en waaraan het fonds een onderscheidende bijdrage kan leveren, zoals restauraties, publicaties en verwerving van voorwerpen van kunst en cultuur.

Doelgroep

Subsidies worden uitsluitend verleend aan publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen.
Subsidieaanvragen voor publicaties kunnen via een uitgever worden ingediend.

Werkgebied

Deze regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarde

 • De aanvraag dient betrekking te hebben op een wetenschappelijk en cultuurhistorisch project met een duurzaam karakter, zoals restauraties, publicaties en verwerving van voorwerpen van kunst en cultuur
 • Het project moet vóór een in de toekenning genoemde datum wordt gerealiseerd
 • Een eventueel batig saldo dient (naar rato) te worden gerestitueerd
 • De instelling waaraan een subsidie is toegekend dient tot uitdrukking te brengen, zo mogelijk met gebruikmaking van het logo van het fonds, dat het project (mede) tot stand is gekomen dankzij een bijdrage van het fonds

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • Studies, studiereizen en stages
 • Congressen, symposia, cursussen, seminars en lezingen
 • Theater (muziek, toneel, ballet, opera)
 • Filmproducties
 • Tentoonstellingen
 • Alba amicorum en proefschriften
 • Aanschaf van apparatuur
 • Exploitatiekosten

Subsidie

Het fonds kent drie soorten subsidies.

Kleine subsidies
In de regel tot een bedrag van maximaal € 5.000.

Grote subsidies
Incidenteel toe te kennen aan een groot project tot een bedrag van maximaal € 100.000.

Meerjarige subsidies
Incidenteel toe te kennen aan een landelijke of regionale instelling die werkzaam is op het gebied van:

 • Restauratie van roerende en/of onroerende monumenten
 • Aankoop van kunst voor openbare musea
 • Uitgave van wetenschappelijke publicaties
 • Beschikbaarstelling van muziekinstrumenten aan (jonge) musici
 • Instandhouding van het cultuurlandschap

Aanvragen

Je kunt via e-mail een model-subsidieaanvraagformulier bij het fonds opvragen.

Meesturen

 • projectplan/motivatie
 • Begroting en dekkingsplan
 • Model- subsidieaanvraagformulier, dat via het e-mailadres van het fonds bij de secretaris kan worden aangevraagd.

Let op
Ingeval van twijfel over de vraag of een eventueel in te dienen subsidieaanvraag past binnen de hiervoor genoemde kaders, wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de secretaris van het fonds.

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Bouw en monumentenzorg
Kunst, cultuur en media
Onderzoek en ontwikkeling
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland Provincie Drenthe
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden