Subsidie voor activiteiten op het gebied van cultuur, natuur, educatie en/of op sociaal-maatschappelijk gebied

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van activiteiten op het gebied van cultuur, natuur, educatie en/of op sociaal-maatschappelijk gebied. Het is niet mogelijk zelf een aanvraag in te dienen. Het fonds kiest zelf de projecten uit die ze ondersteunen.

Toepassing

De projecten moeten gericht zijn op het brengen van vrolijkheid, het leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving, het verzorgen, bewaren en doorgeven van cultuur en natuur aan volgende generaties.  
Educatie in de ruimste zin van het woord is een belangrijk uitgangspunt bij de keuze van projecten. In de ruimste zin van het woord omdat mensen die bereid zijn hun hele leven te blijven leren en open blijven staan voor nieuwe ideeën en invloeden, een goede samenleving stimuleren en positief kunnen beïnvloeden.  

De focus van het fonds ligt op natuur, cultuur en participatie (het bevorderen van een inclusieve samenleving).

Natuur
Financieel ondersteunen van projecten die zich inzetten voor natuurbehoud. Organisaties die helpen de natuur te behouden, te herstellen en in stand te houden voor volgende generaties. Het fonds wil bijdragen aan projecten die kinderen en volwassenen stimuleren om zich in te zetten voor ‘hun’ natuur en zich ervoor inzetten dat die ook in te toekomst behouden blijft.

Geografisch ligt de focus op dit moment op Afrika.

Cultuur
Het aandachtgebied cultuur valt uiteen in twee onderdelen: beeldende kunst en klassieke muziek.

Participatie
Ondersteunen van organisaties die projecten uitvoeren die een inclusieve samenleving nastreven waaraan ook gehandicapten en anderszins kansarme mensen in gelijke zin kunnen deelnemen.  
Het fonds ondersteunt projecten binnen het aandachtsgebied participatie die vreugde en vrolijkheid brengen in het leven van deze mensen en projecten die de dagelijkse sleur doorbreken en iets bijzonders zijn. Het gaat om projecten die anders niet gerealiseerd zouden kunnen worden. De voorkeur gaat uit naar kleinere organisaties.

Voorwaarden

  • Projecten moeten gericht zijn op bovenstaande activiteiten
  • De aanvrager moet een ANBI zijn
  • De doelstelling van de aanvrager moet in lijn zijn met bovenstaande activiteiten.

Aanvragen

Het is niet mogelijk zelf een aanvraag in te dienen. Het fonds kiest zelf de projecten uit die ze ondersteunen.

Relevante links