Subsidie voor projecten op het gebied van leefbaarheid, welzijn, cultuur en natuurbehoud, natuurontwikkeling en natuureducatie

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van kleinschalige projecten op het gebied van leefbaarheid, welzijn, cultuur en natuurbehoud, natuurontwikkeling en natuureducatie in De Bilt. Voor projecten op het gebied van de natuur is het werkgebied aanzienlijk ruimer, namelijk Nederland. Het afgelopen jaar is er bijna 35.000 euro subsidie verstrekt. Voor op de natuur gerichte projecten geldt Nederland als werkgebied. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

 • Het financieel steunen van projecten op het gebied van natuurbehoud, natuurontwikkeling en in het bijzonder natuureducatie binnen Nederland (bij hoge uitzondering binnen Europa).
 • Het financieel steunen van kleinschalige projecten die het welzijn en de leefbaarheid van de samenleving (of groepen daarbinnen) in de gemeente De Bilt en omgeving ten goede komen.
 • Het verlenen van startsubsidies voor vernieuwende initiatieven binnen de gemeente De Bilt en omgeving.

Werkgebied

Nederland
Projecten op het gebied van natuur, natuurbehoud, natuurontwikkeling en natuureducatie

Regio De Bilt
Leefbaarheid, welzijn, cultuur en natuurbehoud, natuurontwikkeling en natuureducatie

Doelgroep

Aanvragen voor financiële steun kunnen het hele jaar worden ingediend door instellingen en groeperingen, zijnde rechtspersonen.

Voorwaarden

 • Zie boven
 • De aanvrager moet een niet commerciële rechtspersoon zijn, zoals een stichting of vereniging
 • Criteria die een rol spelen bij de beoordeling zijn onder meer de haalbaarheid en omvang van het project, hoogte van het aangevraagde bedrag en reeds eerder toegezegde subsidies

Restricties

 • Geen periodieke subsidies
 • De donaties mogen niet bestemd zijn om exploitatietekorten te dekken

Regio

Het werkgebied van het fonds is de gemeente De Bilt en omgeving.
Voor op de natuur gerichte projecten geldt Nederland als werkgebied.

Subsidie

Het afgelopen jaar is er in totaal € 34.210 aan subsidie toegekend (zie jaarverslag, bijlage).
Het bedrag per aanvraag ligt in de orde van € 1.500 – € 5.000.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • Projectomschrijving
 • Begroting
 • Informatie over aanvragen bij andere fondsen/subsidiegevers
 • Gevraagde bedrag
 • Uittreksel van de KvK

Let op
Het bestuur vergadert 3 x per jaar en beslist dan over de ingediende aanvragen. 
De behandeling van je aanvraag kan dus enige tijd duren.