Subsidie voor armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, gezondheidszorg en religie

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende organisaties en particuliere personen, waarbij het fonds met name gericht is op welzijn, onderwijs, wetenschap en onderzoek, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, ontwikkelingssamenwerking, religie, levensbeschouwing en spiritualiteit, volkshuisvesting. De focus zal de komende jaren voornamelijk liggen op het bestrijden van armoede dicht bij huis, alsmede het ondersteunen van kerkelijke instanties. Per jaar is er ca. 100.000 subsidie beschikbaar, waarvan de helft ongeveer naar armoedebestrijding gaat. Het restant gaat naar o.a. ontwikkelingssamenwerking, gezondheidszorg en religie. Je kunt de subsidie schriftelijk of per e-mailaanvragen.

Toepassing

Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen en privé personen, met name gericht op onderstaande activiteiten.

 • Welzijn
 • Onderwijs, wetenschap en onderzoek
 • Gezondheidszorg
 • Jeugd- en ouderenzorg
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Religie, levensbeschouwing en spiritualiteit
 • Volkshuisvesting

De focus zal de komende jaren voornamelijk liggen op het bestrijden van armoede ‘dicht bij huis’ alsmede het ondersteunen van kerkelijke instanties.

Subsidie

Per jaar is er ca. 100.000 subsidie beschikbaar, waarvan de helft ongeveer naar armoedebestrijding gaat. Het restant gaat naar o.a. ontwikkelingssamenwerking, gezondheidszorg en religie.

Verdeling verstrekte subsidies

 • Religie/levensbeschouwing: € 20.000
 • Ontwikkelingssamenwerking: € 15.000
 • Gezondheidszorg: € 5.000
 • Armoedebestrijding: € 60.000

Voorwaarden

Je aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Aanvragen

Schriftelijk of per e-mail.

 

Relevante links