Subsidie voor charitatieve of het algemeen nut beogende instellingen

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van in Oost-Nederland en/of Nedersaksen gevestigde charitatieve of het algemeen nut beogende instellingen. Ook particulieren komen voor steun in aanmerking, zover zij lijden aan bijzondere ziekten. In het bijzonder ondersteuning zorg voor jonge mensen met een bijzondere ziekte of handicap.

Toepassing

Steun voor in Oost-Nederland en/of Nedersaksen gevestigde charitatieve of het algemeen nut beogende instellingen alsmede in Oost-Nederland en/of Nedersaken wonende particulieren (voor zover zij lijden aan bijzondere ziekten).