Subsidie voor cultureel erfgoed en de gezondheid van mens en dier

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultureel erfgoed en hulpverlening op het gebied van de gezondheid van mens en dier. Per jaar is er ca. 50.000 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Financieel ondersteunen van hulpverlening op het gebied van de gezondheid van mens en dier en projecten gericht op de instandhouding van cultureel erfgoed.

Voorwaarden

Je aanvraag dient op een van onderstaande activiteiten betrekking te hebben.