Subsidie voor culturele instellingen, aankomende scenarioschrijvers en afgestudeerden in het film- en audiovisuele vak

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning aan niet commerciële culturele instellingen en opkomend talent uit het film, audiovisueel en muziekvak.

Toepassing

  • Financieel ondersteunen van aankomende scenarioschrijvers in het film- en audiovisuele vak en talentvolle afgestudeerde studenten in het muziek vak om om zich verder te bekwamen in hun vakgebied, bijvoorbeeld via het volgen seminaria, cursussen, masterclasses
  • Financieel ondersteunen van niet commerciële instellingen, die de bekendheid van film en muziek propageren, waarbij te denken valt aan niet commerciële film- en muziekfestivals, symposia, vakcursussen, etc.
  • Financieel ondersteunen van éénmalige projecten, welke worden geïnitieerd door culturele instellingen, zoals het Binger Instituut, het Nederlands Filmmuseum (EYE) en andere
  • Geven van opdrachten om onderzoek te plegen op het gebied van film en muziek, welke worden vastgelegd in biografieën, dissertaties, scripties en dergelijke.

Voorwaarden

Je aanvraag moet betrekking hebben op bovenstaande activiteiten, of hiermee zijdelings verband houden.

Aanvragen

Schriftelijk.

Relevante links