Subsidie voor cultuur en wetenschap in de regio Alkmaar

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor culturele activiteiten in de regio Alkmaar. Het kan hier gaan om uitingen van kunst of wetenschap, activiteiten gericht op de tradities van de gemeenschap of activiteiten die mensen een spiegel voorhouden en aanzetten tot reflectie. De subsidie kan worden aangevraagd door amateurkunstenaars, maar ook door (semi-)professionals of instellingen. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het fonds verstrekt subsidie voor culturele initiatieven in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer. Dat kan amateurkunst zijn, maar ook het werk van (semi-)professionals.

Het fonds hanteert de volgende definitie van cultuur:

 • Uitingen van kunst en/of wetenschap
 • Activiteiten gericht op de sfeer en de tradities/gewoonten van de gemeenschap
 • Activiteiten die mensen een spiegel voorhouden (ontroeren) en mensen aanzetten tot reflectie, waardoor gemeenschappen van mensen elkaar beter gaan begrijpen en zich meer met elkaar gaan verbinden

Het gaat bij het fonds dus om culturele uitingen die gedragen worden door en gericht zijn op de lokale gemeenschap in Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer.

Doelgroep

 • Amateurs
 en 
(semi)professionals
 binnen 
de 
sectoren 
beeldende kunst
 en 
vormgeving
 • Muziek
 en
 muziektheater
 • Theater
 • Dans
 • Letteren
 • Film
 • Architectuur
 en 
inrichting
 van 
stad
 en 
landschap ,
waaronder
 monumenten 
en
 archeologie,
media
 en e‐cultuur, cultureel
erfgoed

Werkgebied

Regio Alkmaar, met name de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer

Voorwaarden

 • De 
activiteiten 
moeten 
een herkenbare
 relatie hebben 
met
 de 
regio 
in
 het
 bijzonder 
de
 gemeenten
 Schermer,
 Heiloo,
 Bergen
 en 
Alkmaar
 • De 
activiteiten
 moeten 
in
 beginsel
 toegankelijk
 zijn
 voor
 een 
ieder
 • De
 activiteiten
 moeten
 van 
betekenis
 zijn voor
 de 
lokale
gemeenschap, de
 adviesraad 
hecht 
hierbij
 aan
 een grote 
diversiteit
 • De activiteiten
 moeten
 voldoen
 aan
 eisen 
van 
kwaliteit,
 zowel
 van 
het
 evenement
 zelf,
 als 
van 
de
 randvoorwaarden 
(bv
 PR,
 organisatie,
 financiële
 onderbouwing)
 • De
 activiteiten 
moeten
 (bij
 voorkeur) worden
 uitgevoerd
 cq 
zijn 
voorbereid
 door 
een
 groep
 vrijwilligers
 en/of
(semi‐)
professionals
 uit
 de
 regio
 • Activiteiten 
voor 
kunst
 en 
cultuur 
moeten
 van 
respect
en
 esthetiek 
uitgaan
 en 
mogen
 niet
 discriminerend
 zijn
 • De
 activiteiten
 moeten 
bij
 voorkeur
 vernieuwend
 en 
innovatief
 zijn,
 dan
 wel
 van
 een 
bovenmatig
 kwalitatief
 niveau
 of
 belang
 • De
 aanvraag
 dient 
vergezeld
 te 
gaan
 van 
een
 heldere
 uiteenzetting
 over
 de 
aard
 van 
de 
activiteiten,
 de
 doelgroep,
 het
 verwachte
 bereik,
 een 
begroting 
waarin
 opgenomen
de
 kosten 
en 
de inkomsten 
uit
 andere
 subsidies/sponsoring,
 de
 reden 
waarom
 men 
het fonds
 heeft
 benaderd, het
 belang
 voor
 de 
lokale
 gemeenschap, 
etc.
 • Voor
 hetzelfde
 evenement
 is
 maximaal
 drie
 keer
 achtereen
 een
 subsidie
 mogelijk, wel moet voor 
ieder 
jaar
 een
 afzonderlijke 
subsidieaanvraag
 worden
 ingediend
 • Projecten 
moeten
 in 
beginsel 
binnen
 12
 maanden
 na
 toekenning
 zijn
 uitgevoerd en
 de 
kosten
 dienen
 voor
 die 
datum te
 zijn
 gemaakt
 en 
betaald
 • Er
 dient
 achteraf
 een 
eindverslag 
met
 een 
deugdelijke 
financiële
 verantwoording 
te 
worden 
ingediend
 bij het
 fonds
 • De 
adviescommissie kan 
in 
voorkomende 
gevallen 
om
 haar
 moverende
 redenen 
besluiten 
af
 te 
wijken
 van
 de 
hierboven
genoemde 
criteria.
 • Er is geen bezwaar mogelijk tegen de besluiten van de adviescommissie

Restricties

 • Géén sportactiviteiten
 • Geen organisaties met een religieus, politiek of militaristisch karakter

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand