Subsidie voor de bevordering van de culturele volksontwikkeling

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor de bevordering van de culturele volksontwikkeling. Ook kunnen belangrijke projecten op het gebied van maatschappelijk en sociaal welzijn, cultuur en restauraties en behoud van monumentaal erfgoed in aanmerking komen voor subsidie. De Stichting subsidieert projecten in Amsterdam en Friesland.

Toepassing

Bijdragen aan de bevordering van de volksontwikkeling in de provincie Friesland en elders. Ook beoogt soms ook een aanjaagfunctie te vervullen. Ook kunnen belangrijke projecten op het gebied van maatschappelijk en sociaal welzijn, cultuur en restauraties en behoud van monumentaal erfgoed in aanmerking komen voor subsidie.

Doelgroepen

 • Maatschappelijk en sociaal welzijn.
 • Cultuur (met name muziek gezelschap en muziekuitvoeringen, en bijzondere tentoonstellingen).
 • Erfgoed (restauraties en behoud van monumentaal erfgoed) gevestigd in de provincie Friesland en daarbuiten, doch in het bijzonder in of omstreeks de gemeente Amsterdam.

Voorbeelden projecten

 • Uitgeven van een bijzonder boek
 • Aanschaf van meubilair voor een buurthuis
 • Subsidie voor een computeraansluiting in een bibliotheekbus
 • Verstrekking van muziekinstrumenten voor een harmonievereniging
 • Restauratie van een windmolen
 • Organiseren van een poëziewedstrijd voor kinderen
 • Kamermuziekfestival
 • Aanvangssubsidie voor de opleiding van amateur-musici
 • Bijdrage een aan culturele reis
 • De huishoudelijke inrichting van een hospice
 • Dagreisje voor eenzame of gehandicapte bejaarden
 • Organiseren van een symposium over buurt- en clubhuiswerk
 • Opzetten van een tentoonstelling inzake een historische gebeurtenis

Regio

De Stichting subsidieert projecten in Amsterdam en Friesland.

Aanvragen

Er is geen standaard aanvraagformulier. Je kunt een aanvraag indienen via een brief met bijlagen.

Bijlagen

 • Concrete projectomschrijving met tijdschema en met bijbehorende projectbegroting en gedetailleerd dekkingsplan.
 • Wijze van financiering van het tekort: welke andere fondsen zijn of worden er benaderd en, indien van toepassing, wat hiervan het resultaat was.
 • Recent financieel en inhoudelijk jaarverslag van de aanvragende en, indien van toepassing, de daarmee verbonden of verwante instellingen (zoals “vrienden van” Stichtingen),
 • Bestuurssamenstelling en fiscale status van aanvrager, middels een uittreksel van de Kamer van Koophandel en de meest recente statuten.
 • Referenties van organisaties of personen die ons mogelijk bekend zijn.
 • Voorgenomen wijze van rapportage aan de P.W. Janssen’s Friesche Stichting omtrent uitvoering van project en realisering van beoogde doeleinden.
 • Vermelding van een e-mail-adres en eventueel de ANBI-status.