Subsidie voor goede doelen en projecten gericht op de positie van kwetsbare personen in de samenleving

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning voor goede doelen en projecten gericht op groepen mensen die bijzondere hulp of aandacht nodig hebben op het raakvlak van gezondheid en welzijn.

Toepassing

Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het verbeteren van de positie van kwetsbare personen in de samenleving, zoals zieken, gehandicapten, kinderen, kansarme jongeren, ouderen en andere personen die in een hulpbehoevende situatie verkeren in de ruimste zin van het woord,