Subsidie voor goede doelen en projecten gericht op de positie van kwetsbare personen in de samenleving

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning voor goede doelen en projecten gericht op groepen mensen die bijzondere hulp of aandacht nodig hebben op het raakvlak van gezondheid en welzijn.

Toepassing

Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het verbeteren van de positie van kwetsbare personen in de samenleving, zoals zieken, gehandicapten, kinderen, kansarme jongeren, ouderen en andere personen die in een hulpbehoevende situatie verkeren in de ruimste zin van het woord,

Doelgroep

Het fonds richt zich vooral op organisaties die werken met kwetsbare groepen (zoals zieken, gehandicapten, ouderen, kinderen of kansarme jongeren). Verder moet het gaan om plannen of nieuwe activiteiten die zonder extra steun niet van de grond kunnen komen. Deze moeten helder en projectmatig zijn beschreven.

Voorwaarden

Het fonds steunt alleen projecten die direct zijn gericht op de uiteindelijke doelgroep. Bovendien moet zo’n project voor de doelgroep ook iets nieuws of iets extra’s betekenen. Dit betekent dat het fonds nooit geld zal geven voor alleen het 'draaiende' houden van een organisatie, of voor zaken die (te) nauw samenhangen met de vaste kernactiviteiten van een organisatie.

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet voor ondersteuning in aanmerking

  • Projecten die al zijn uitgevoerd of met een commerciële insteek
  • Vaste kern-activiteiten van organisaties (incl.  personeelskosten)
  • Projecten gericht op natuur en milieu (incl. dierenwelzijn)
  • Projecten gericht op kunst en cultuur (incl. theaterproducties)
  • Activiteiten buiten Nederland (incl. ontwikkelingshulp)
  • Aanvragen van zorgboerderijen of van gemeenten 
  • Aanvragen gericht op 1 persoon (of op 1 gezin of familie)
  • Publicaties: boeken, brochures, films, websites etc.

Aanvragen

Sterke voorkeur voor aanvragen per mail.

Stuur het fonds eerst een korte email, waarin je het project of plan in een paar regels beschrijft.
In je email kun je vragen om toezending van het aanvraagformulier. 

Relevante links