Subsidie voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de sociaal-economische ontwikkeling van de regio Zeeland

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor initiatieven die kunnen uitmonden in projecten met een reële bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van de regio Zeeland en van deelregio’s binnen Zeeland (zie fimpje). De subsidie bedraagt maximaal  € 7.500,00 voor een individuele aanvraag.

Toepassing

Subsidie voor initiatieven die kunnen uitmonden in projecten met een reële bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van de regio Zeeland en van deelregio’s binnen Zeeland. 

Daarbij kan het onder meer gaan om ontwikkeling en bundeling van kennis, realiseren van duurzaamheid, (bevordering van) samenwerking, commercialisering en promotie in de volgende deelgebieden:

 • Haven en industrie
 • Infrastructuur
 • Bio-industrie
 • Aquacultuur
 • Toerisme
 • Zorgvoorzieningen
 • Stadsontwikkeling
 • Arbeidsmarkt

Voorwaarden

 • Sociaal-economische stimulering binnen Zeeland
 • Kwaliteit en professionaliteit
 • Duidelijk doel en concrete einddatum
 • Duurzaamheid

Restricties

Van subsidiëring uitgesloten zijn onder meer liefdadigheidsprojecten, exploitatietekort, commerciële bedrijfsactiviteiten, investeringen.

Subsidie

Maximaal € 7.500,00 voor een individuele aanvraag.

Werkgebied

Regio Zeeland en van deelregio’s binnen Zeeland.

Aanvragen

Via een formulier op de website van het fonds (zie links).

Te vermelden informatie

 • Aanvrager(s)
 • Contactpersoon en contactgegevens
 • Datum aanvraag
 • Naam initiatief
 • Beschrijving innovatieve karakter en aanjaagfunctie voor Zeeuwse economie
 • Beoogde doelgroep economische stimulans
 • Manier van rapporteren (financieel en operationeel) en rapportagefrequentie
 • Andere financierende partijen
 • Projectduur
 • Projectrealisatie (begroting en wijze van financiering)
 • Bedrag subsidieaanvraag
 • Betalingswijze.

Relevante links