Subsidie voor instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven

Subsidies,
Fondsen
Financieel en materieel ondersteunen van personen en organisaties die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. Het fonds wil in de regio’s Utrecht en Rotterdam een belangrijk en vernieuwend cultuurfonds zijn. De aanvragende organisaties dienen derhalve bij voorkeur in Utrecht of Rotterdam gevestigd te zijn. Daarnaast richt het fonds zich op de ondersteuning van hospices, het onderhoud en instandhouding van natuur en monumenten in Nederland en hulp aan zwakkeren in de maatschappij. Voor projecten met een landelijk belang kan er ook een aanvraag worden ingediend. Het fonds ontvangt jaarlijks circa 1.000 aanvragen. De bedragen die toegekend worden variëren tussen € 500 en € 5.000 per project. Per jaar keert het fonds ruim € 2 miljoen uit aan goede doelen. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het verlenen van ondersteuning aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven in de regio Rotterdam en Utrecht. 
Daarnaast richt het fonds zich op het ondersteunen van de oprichting van hospices in Nederland en de instandhouding van natuur en natuurmonumenten in Nederland.
Ook is er subsidie beschikbaar voor projecten gericht op de zwakkeren in de maatschappij.

Doelgroep

Het fonds richt zich op rechtspersonen (stichtingen/verenigingen) die statutair gevestigd zijn in de regio Utrecht en Rotterdam, tenzij van landelijk belang.
Voor hulp aan zwakkeren in de maatschappij steunt het fonds initiatieven door heel Nederland.

Werkgebied

 • Regio Utrecht
 • Regio Rotterdam
 • Landelijk

Er is een zekere voorkeur voor de regio Utrecht en Rotterdam, maar voor projecten met een landelijk belang kan er ook een aanvraag worden ingediend.

Voorwaarde

 • Je aanvraag heeft betrekking op een van de bovenstaande activiteiten
 • De aanvrager is een non-profit instelling zoals een stichting of vereniging
 • Het project maakt gebruik van de inzet van vrijwilligers
 • De aanvrager moet meerdere fondsen hebben aangeschreven
 • De aanvraag moet minimaal drie maanden vóór de start van het project ingediend zijn
 • . Elke instelling kan 1x per kalenderjaar een aanvraag doen.

Subsidie

Het fonds ontvangt jaarlijks circa 1.000 aanvragen.
De bedragen die toegekend worden variëren tussen € 500 en € 5.000 per project.
Per jaar keert het fonds ruim € 2 miljoen uit aan goede doelen.

Restricties

Voor exploitatie wordt geen bijdrage gegeven. 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand