Subsidie voor kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen

Subsidies, Fondsen
Het verlenen van financiële steun aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Per jaar is er ca. € 446.989 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Het fonds zet zich in om goede doelen en algemeen nut beogende instellingen financieel te ondersteunen.

Voorwaarden

Zie ook bijgaande beleidsplan (bijlagen).

Subsidie

Per jaar is er ca. € 446.989 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.