Subsidie voor kleinschalige initiatieven op het gebied van geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en duurzaamheid en achterstand

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van kleinschalige initiatieven op het gebied van geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en duurzaamheid en achterstand in Nederland. De projecten die men steunt mogen niet in aanmerking komen voor reguliere (overheids-)subsidie.

Toepassing

De Haëlla Stichting steunt projecten op een viertal gebieden: