Subsidie voor langlopende wetenschappelijke, levensbeschouwelijke, sociale en andere projecten op het gebied van opvoeding en opleiding

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor wetenschappelijke, levensbeschouwelijke, sociale en andere doelen op het gebied van opvoeding en opleiding. Het afgelopen jaar is er voor ca. 17.000 euro aan subsidies verstrekt.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van organisaties op het gebied van opvoeding en opleiding en, bij voorkeur, het ondersteunen van specifiek geformuleerde projecten die een looptijd hebben van meerdere jaren.

Voorwaarden

De aanvragen moeten betrekking hebben op de bovenstaand geformuleerde toepassing(en).

Looptijd

Interessant is dat het fonds op zoek is naar projecten met een looptijd voor meerdere jaren.

Subsidie 

Het afgelopen jaar is er voor ca. 17.000 euro aan subsidies verstrekt.
De bijlage (Financieel verslag 2018) geeft je een overzicht aan wie het afgelopen boekjaar subsidies zijn verstrekt.

Aanvragen

Zie contactgegevens.