Subsidie voor maatschappelijke, kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke projecten

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Per jaar is er ca. € 78.745 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Het doen van schenkingen, het verstrekken van subsidies, en het verstrekken van andere geldelijke bijdragen aan al dan niet binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. 

Restricties

Minimaal 50% van de schenkingen, subsidies en andere verstrekkingen gedaan aan joodse instellingen (instellingen welke een joods karakter hebben) terwijl voor het overige geen nadere aanwijzingen in deze doelomschrijving wordt gegeven.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 78.745 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Volledige aanvraag met bijlages per email en per post opsturen (zie contactgegevens).

Let op
Het fonds heeft ca. twee keer per jaar een vergadering, de behandeling van de aanvraag kan dus enige tijd duren.

Relevante links