Subsidies
Fondsen

Subsidie voor maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg, waaronder verslavingszorg

Subsidie voor organisaties en projecten gericht op herstelondersteunende zorg voor zorggebruikers in de maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg, waarbij het doel is dat zorggebruikers volwaardig terugkeren in de maatschappij. Het fonds richt zich daarom op het verlenen van financiële en materiële steun aan zorggebruikers uit verslavingsbehandeling en/of -begeleiding. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het project. Je kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen via een online aanvraagformulier.

Jaarbudget:
€ 60.000
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Het initiatief van het fonds is gebaseerd op het vraagstuk: een verslaving staat niet op zichzelf. Vaak speelt er meer: stress, ongelukkig zijn, problemen met relaties, financiën, leren of werk. Hoe kunnen we mensen helpen om terug te keren in de maatschappij, wat is daarvoor nodig en op welke wijze kunnen we dit faciliteren aan de persoon zelf of aan de zorginstelling.

Het fonds richt zich daarom op het financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op herstelondersteunende zorg voor zorggebruikers in de maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verslavingsbehandeling en -begeleiding.

Doelgroep

Zorggebruikers, maar ook rechtspersonen of organisaties in de maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

De volgende aandachtspunten gelden voor de beoordeling van aanvragen voor projecten.

Karakter van het project

 • Het uit te voeren project dient bijzonder en vernieuwend te zijn. Het project dient een aantal vernieuwende elementen te bevatten, gericht op de ontwikkeling van de primaire taak van de aanvragende instelling
 • Voorts moet aannemelijk worden gemaakt dat het project niet uit de lopende exploitatie van de instelling kan worden bekostigd
 • Het project dient een afgerond geheel te zijn

Kwaliteit van het project

 • De probleemstelling van het project dient helder en beargumenteerd weergegeven te zijn. Het moet voldoende gespecificeerd en geconcretiseerd te zijn
 • De relevantie van het project voor de praktijk en/of voor het door de instelling te voeren beleid dient te zijn aangegeven
 • Aangegeven dient te worden hetgeen met de uitvoering van het project bereikt wil worden. De direct en de op langere termijn te verwachten bijdrage van het project dient aangegeven te zijn

Haalbaarheid van het project

 • Bij de projectomschrijving dient te worden aangegeven op welke wijze en met welke inzet van mensen en middelen het project uitgevoerd gaat worden
 • De voorgestelde tijdsplanning van het project dient aangegeven te zijn
 • De eventuele risico’s voor de uitvoering van het project dienen aangegeven te worden
 • Voor zover van toepassing dient aandacht te worden besteed aan de mogelijke consequenties indien de uitkomsten van het project in de organisatie worden geïmplementeerd

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Particulier
Onze aandacht gaat uit naar
Maatschappij en samenleving
Zorg en welzijn
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden