Subsidie voor projecten op het gebied van verslavingsproblematiek

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op het verspreiden van inzichten, kennis en wetenschappelijke bijdrages ten behoeve van het identificeren, voorkomen en behandelen van gedrags- en middelenverslaving. Per jaar is er ca. € 279.346 beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten met maatschappelijke relevantie die bijdragen bij aan het genereren van kennis of wetenschap over het onderwerp verslaving en waarvan de verkregen inzichten de preventie van middelen kunnen versterken.

Doelgroep

Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

Een aanvraag wordt beoordeeld op onderstaande punten:

 • Het project draagt bij aan het genereren van kennis of wetenschap over het onderwerp verslaving
 • De door het project verkregen inzichten kunnen de preventie van middelen gebruik versterken
 • Het project heeft een meetbaar beoogd resultaat
 • Het project heeft maatschappelijke relevantie
 • Het project kent meerdere subsidiënten of co-financiers
 • Het project is aantoonbaar organisatorisch en financieel haalbaar
 • De resultaten van het project worden gedeeld met de stichting en zijn vrij van rechten
 • De aanvrager is bereid om mee te werken aan de publicatie van het project in uitingen van de stichting

Subsidie

Per project bedraagt de subsidie over het algemeen maximaal € 76.562.

Per jaar is er ca. € 279.346 beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand