Subsidie voor maatschappelijke organisaties

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor maatschappelijke organisatie zoals een (buurt-) vereniging of stichting voor projecten in de buurt die de omgeving duurzamer en socialer maakt en voor iedereen toegankelijk zijn. Hierbij kun je denken aan projecten zoals buurtontmoetingsplekken, een moestuin of een wandelclub voor ouderen. Het project moet plaatsvinden in een buurt in Nederland. De subsidie bedraagt tussen de 500 en 5.000 euro en je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor buurtprojecten in Nederland die bijdragen aan een leefbare buurt. Denk hierbij aan projecten waar bewoners elkaar ontmoeten, zoals een evenement, kunstproject of gezamenlijke activiteit. De buurtprojecten moeten in principe voor iedereen in de buurt toegankelijk zijn.

Doelgroep

In Nederland gevestigde maatschappelijke organisaties (stichtingen en verenigingen). 

Voorwaarden

 • Het buurtproject draagt bij aan een leefbare buurt, die de omgeving duurzamer en socialer maakt
 • Het buurtproject is voor iedereen in de buurt toegankelijk
 • De aanvrager is een maatschappelijke organisatie zoals een (buurt-) vereniging of stichting
 • De subsidieverstrekker maakt de bijdrage over naar de rekening van deze organisatie
 • Het buurtproject vindt plaats in een buurt in Nederland
 • Het buurtproject wordt binnen een jaar nadat de aanvraag is goedgekeurd gerealiseerd

Restricties

In onderstaande gevallen zal er geen financiële bijdrage worden verstrekt.

 • Aanvragen van privépersonen, commerciële bedrijven en overheden
 • Buurtprojecten met een primair politieke of religieuze doelstelling of achtergrond
 • Controversiële buurtprojecten
 • Reeds gemaakte kosten voor het buurtproject
 • Catering voor buurtprojecten
 • Structurele of terugkerende kosten

Subsidie

Tussen € 500,- en € 5.000,-.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Een recent bankafschrift van de aanvragende organisatie waarop duidelijk de datum, naam en bankrekening te lezen is (deze mag niet ouder dan 3 maanden zijn)
 • Eventuele foto-, film- of audiomateriaal die helpen om jullie buurtproject toe te lichten

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand