Subsidie voor maatschappelijke projecten, natuurmonumenten, monumentenzorg, restauratie

Subsidies, Fondsen

Het financieel ondersteunen van natuurmonumenten, monumentenzorg, restauratie van (monumentale)kerken en orgels en organisaties en projecten van maatschappelijk belang.