Subsidie voor mode, confectie en textielkunde

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten op het gebied van mode, confectie en textielkunde.

Toepassing

Financiële ondersteuning aan onderwijsinstellingen en studenten op het gebied van mode, confectie en textielkunde. Focus op ondersteuning van HBO onderwijsinstellingen van erkend middelbaar-, hoger- en universitair niveau, maar in bijzondere gevallen is er ook ondersteuning voor individueel talent.

Ondersteuning van bijzondere en vernieuwende initiatieven op het gebied van onderwijs in mode, confectie en textielkunde geniet de voorkeur.

Voorwaarden

Je moet aan een aantal minimum voorwaarden voldoen:

  • Je onderschrijft de doelstelling van de Meester Koetsier Foundation en accepteert de vastgestelde procedures en voorwaarden
  • De aanvrager informeert de Meester Koetsier Foundation duidelijk en adequaat over relevante cijfers en ontwikkelingen
  • Het project waarvoor ondersteuning wordt aangevraagd wordt duidelijk omschreven met tevens de begin- en einddatum en concrete, zo mogelijk meetbare doelstellingen
  • Je moet kunnen aantonen dat het desbetreffende project niet binnen de reguliere begroting gefinancierd kan worden
  • De aanvrager legt voor, tijdens en na afloop van een project indien nodig verantwoording af aan de Meester Koetsier Foundation over doelstellingen en eindresultaten
  • Als je een een nieuwe aanvraag indient tijdens de looptijd van een ondersteunde activiteit dient de aanvrager altijd de Meester Koetsier Foundation hierover te informeren.

Aanvragen

Via online aanvraagformulier (zie links).