Subsidie voor onderzoek naar behandelingen van kanker en verbetering voorlichting

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van onderzoek naar behandelingen van kanker en middelen om de voorlichting en begeleiding van patiënten met kanker nog verder te verbeteren.

Toepassing

Stichting Verbeeten Fonds stimuleert onderzoek naar behandelingen van kanker en biedt middelen om de voorlichting en begeleiding van patiënten met kanker nog verder te verbeteren.

Het Fonds richt zich hierbij in het bijzonder op de zorg die binnen Instituut Verbeeten wordt geleverd.

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie links),