Subsidie voor zorg en welzijn, onderzoek en ontwikkeling, restauraties van historische gebouwen, natuur en milieu en cultuur

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van zorg en welzijn, onderzoek en ontwikkeling, restauraties van historische gebouwen, natuur en milieu en cultuur. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de 500 en 5.000 euro. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen, of per e-mail.

Toepassing

Subsidie voor stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk op het gebied van zorg en welzijn, natuur en milieu, cultuur en stoommachines.

Het kan hierbij gaan om o.a. onderstaande activiteiten: