Subsidie voor zorg en welzijn, onderzoek en ontwikkeling, restauraties van historische gebouwen, natuur en milieu en cultuur

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van zorg en welzijn, onderzoek en ontwikkeling, restauraties van historische gebouwen, natuur en milieu en cultuur. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de 500 en 5.000 euro. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen, of per e-mail.

Toepassing

Subsidie voor stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk op het gebied van zorg en welzijn, natuur en milieu, cultuur en stoommachines.

Het kan hierbij gaan om o.a. onderstaande activiteiten:

  • Research en ontwikkeling op het gebied van de medische wetenschappen, in het bijzonder, maar niet beperkt tot  kanker en reuma
  • Restaureren van historische gebouwen en interieurs in Nederland, alsmede het stimuleren van wetenschappelijke studies en publicaties op dat gebied
  • Restaureren en onderhouden van alles wat met stoom van doen is, te weten stoommachines, stoomgemalen, stoomtreinen en andere roerende of onroerende zaken die met stoom verband houden in Nederland Stimuleren van Nederlands Joods cultureel erfgoed Stimuleren en behouden van natuurgebieden

Voorwaarden

  • Je aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten
  • De aanvraag dient projectmatig te zijn (dus met een duidelijk begin en een duidelijk einde).

Subsidie

Het fonds kent bedragen toe variërend tussen € 500 en € 5.000.
Jaarlijks is er ca. 16.000 euro beschikbaar.

Bedragen boven de € 5.000 worden uitgegeven aan instellingen waar het fonds een langere relatie mee aangaat. Hierbij neemt het fonds het initiatief.

Aanvragen

Aanvragen per e-mail (zie contactgegevens), of schriftelijk.