Subsidie voor onderzoek, zorg en ontwikkelingssamenwerking

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor o.a. wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg, de behandeling en bestrijding van ziekten en ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingshulp. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen. Per jaar is er ca. 25.000 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen actief op het gebied van christelijke (levens)waarden, wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg, de behandeling en bestrijding van ziekten en ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingshulp.

Voorwaarden

Je aanvraag dient gericht te zijn op een van de bovenstaande activiteiten.

Subsidie

Per jaar is er ca. 25.000 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.