Subsidie voor ontwikkelingswerk, noodhulp en vluchtelingenhulp

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten om mensen in kansarme regio's naar economische zelfstandigheid te helpen. Daarnaast verstrekt het fonds incidentele nood- en vluchtelingenhulp. Het fonds richt zich primair op Indonesië, India en Afrika. Je kunt de subsidie aanvragen per mail.

Toepassing

Het fonds richt zich op het ondersteunen van projecten en activiteiten van natuurlijke personen, instellingen, en ondernemingen om mensen in kansarme regio’s naar economische zelfstandigheid het helpen.

Daarnaast verstrekt het fonds incidentele nood- en vluchtelingenhulp.

Voorwaarden

De aanvraag moet gericht zijn op bovenstaande activiteiten.

Werkgebied

Het fonds richt zich primair op Indonesië, India en Afrika. 

Aanvragen

Per e-mail.