Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van werkgelegenheid, kansarme jongeren en armoede

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van werkgelegenheid, kansarme jongeren en armoede.

Toepassing

Financiële ondersteuning van werkgelegenheids- en andere projecten, zodat werkgelegenheid gecreëerd wordt ter bestrijding van werkloosheid en armoede. Ook projecten die hier zijdelings mee te maken hebben kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen.

Focus ligt op het ondersteunen van projecten voor kansarme jongeren en armoede in het algemeen.