Subsidie voor projecten die bijdragen aan de terugkeer in de samenleving en de arbeidsmarkt van (uitbehandelde) psychiatrische patiënten

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten en wetenschappelijk onderzoek, gericht op het ondersteunen van (uitbehandelde) psychiatrische patiënten bij hun terugkeer in de samenleving en de arbeidsmarkt. Projecten moeten plaatsvinden in een kerngebied in de provincie Gelderland.

Toepassing

Het fonds verleent subsidies aan projecten die bijdragen aan de terugkeer in de samenleving en de arbeidsmarkt van (uitbehandelde) psychiatrische patiënten. Met de subsidie richt het fonds zich met name op projecten die zonder deze ondersteuning niet levensvatbaar zijn. Het kan daarbij gaan om tijdelijke projecten, of om projecten die na verloop van tijd ook zonder financiële ondersteuning van het fonds door kunnen gaan.

Werkgebied

Het fonds richt zich op projecten in het gebied dat globaal begrensd wordt door Apeldoorn – Zwolle – Enschede – Arnhem, met als kerngebied de stedendriehoek Apeldoorn - Deventer - Zutphen.

Voorwaarden

Het project moet gericht zijn op het ondersteunen van (uitbehandelde) psychiatrische patiënten bij hun terugkeer in de samenleving en de arbeidsmarkt.

Het heeft de voorkeur dat organisaties die een subsidieaanvraag indienen een rechtspersoonlijkheid bezitten en statutair werkzaam zijn op het terrein van de behandeling, de verzorging en/of de begeleiding van psychiatrische patiënten.
Organisaties die geen rechtspersoonlijkheid hebben kunnen ook in aanmerking komen, mits de levensvatbaarheid en continuïteit van de organisatie voldoende kan worden aangetoond.

Bij de hantering van deze voorwaarden kan rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden.

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

 • Het financieren van reguliere activiteiten van GGZ instellingen
 • Reeds lopende of afgesloten projecten
 • Investeringen in gebouwen e.d.
 • Loonkosten van vaste medewerkers van de organisatie
 • Individuele ondersteuning

Aanvragen

Schriftelijk. Bijlagen zo mogelijk in vijfvoud meesturen.
Eenvoudige aanvragen of een vooraankondiging kunnen ook per email worden verstuurd.

Wat moet je meesturen met je aanvraag

 • Projectomschrijving, waarin in elk geval het doel van het project is opgenomen, de activiteiten gericht op het realiseren daarvan en de eigen inspanning daarbij, alsmede de fasering.
 • Informatie over de organisatie die voor het project verantwoordelijk is.
 • Begroting, waarin ook de eigen financiële bijdrage aan het project en de (gevraagde) bijdragen van derden zijn opgenomen.
 • De statuten, het meest recente jaarverslag, begroting en/of jaarrekening van de aanvragende organisatie.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand