Subsidie voor projecten die gericht zijn op verbetering van de lokale of regionale samenleving

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor initiatieven zijn met een sociale, culturele of maatschappelijke strekking zonder commercieel, politiek of religieus doel. Het kan hierbij gaan om projecten op het gebied van o.a. kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu, ouderen of om bijvoorbeeld maatschappelijke of ideëele projecten. Je kunt de subsidie het hele jaar door online aanvragen. Wel is er een geografische restrictie.

Toepassing

Subsidie voor organisaties of projecten projecten met een sociaal, cultureel of maatschappelijk karakter op het terrein van:

 • Kunst en cultuur (incl. behoud van nationaal erfgoed)
 • Sport en recreatie
 • Educatie
 • Natuur en milieu
 • Ouderen
 • Algemeen maatschappelijk.

Werkgebied

Mijdrecht, Wilnis, De Hoef, Amstelhoek en Vinkeveen en directe omstreken.

Voorwaarden

 • Uitsluitend voor projecten gericht op de woonkernen Mijdrecht, Wilnis, Amstelhoek, Vinkeveen en De Hoef
 • Uitsluitend rechtspersonen of een georganiseerde groep
 • Projecten met een sociale, culturele of ideële strekking
 • Projecten dienen in de voorbereidende fase te zijn
 • Projecten moeten een belang voor de bevolking hebben
 • Projecten moeten aantoonbaar niet uit eigen middelen kunnen worden gefinancierd
 • Realisatie van projecten c.q. besteding van gelden dient binnen een jaar na toekenning plaats te vinden.

Restricties

Er mag geen sprake zijn van een commercieel, politiek of religieus doel
Een aanvraag is projectgebonden en voor een bepaalde periode, nooit van permanente duur
Projecten met een internationaal karakter komen in de regel niet in aanmerking
Projecten van de overheid of van overheidsinstellingen komen niet in aanmerking
Projecten van instellingen met vermogens of andere fondsen komen in principe niet in aanmerking
Het Fonds heeft recht op restitutie van toegekende bijdragen als het project niet doorgaat of als onjuiste informatie is gegeven of als niet aan de voorwaarden werd voldaan.

Aanvragen

Aanvragen kunnen via de website van het fonds worden ingediend (zie links).
Het Fonds vergadert in principe iedere laatste woensdag van de maand.