Subsidie voor projecten die mensen verbinden, voorkeur voor mensen in achterstandsituatie

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor projecten die projecten die mensen echt met elkaar verbinden, met een voorkeur voor praktische initiatieven ten behoeve van mensen in achterstandssituaties. Subsidies variëren van € 500 tot € 100.000,=, afhankelijk van de aard van het project waarvoor het is aangevraagd.. Je kunt een aanvraag online indienen.

Vermogen

Het Fonds Stichting Van der Toorn betreft een totale schenking van € 250.000,=. Dit bedrag wordt over een periode van 10 jaar aangewend.