Subsidie voor projecten die mensen verbinden, voorkeur voor mensen in achterstandsituatie

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten die projecten die mensen echt met elkaar verbinden, met een voorkeur voor praktische initiatieven ten behoeve van mensen in achterstandssituaties. Subsidies variëren van € 500 tot € 100.000,=, afhankelijk van de aard van het project waarvoor het is aangevraagd.. Je kunt een aanvraag online indienen.

Vermogen

Het Fonds Stichting Van der Toorn betreft een totale schenking van € 250.000,=. Dit bedrag wordt over een periode van 10 jaar aangewend.

Fonds op Naam van het Oranje Fonds

Het Andries Haanstra Fonds is een Fonds op Naam van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.

Bij een eventuele aanvraag dient u dus te voldoen aan de criteria van het Oranje Fonds.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.

Jaarlijks geeft het Oranje Fonds financiële ondersteuning aan ruim 7.000 initiatieven in het hele land. Initiatieven die veelal voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn.

Subsidiebedragen

Subsidies variëren van € 500 tot € 100.000,=, afhankelijk van de aard van het project waarvoor het is aangevraagd.
Ook hogere bedragen zijn in bepaalde gevallen mogelijk.

Voorwaarden

Het Oranje Fonds geeft financiële bijdragen aan zeer uiteenlopende projecten. Sommige dingen doen ze niet. Het Oranje Fonds steunt bijvoorbeeld geen projecten die gericht zijn op bevordering van cultuur. Ze geven ook geen bijdragen voor individuen. Ook vergoeden ze geen kosten die al zijn gemaakt.

Het beste kun je eerst een "quickscan" doen via de website van het fonds.

 • Geen verhoeding van kosten die al zijn gemaakt
 • Alleen officiële stichtingen of verenigingen kunnen een bijdrage voor apparatuur, inventaris of gebouwen (zogenaamde ‘investeringskosten’) krijgen
 • Een informele vereniging kan ook voor een bijdrage in aanmerking komen, maar alleen voor activiteiten
 • Het Oranje Fonds is terughoudend met bijdragen voor goederen en inrichtingskosten aan professionele organisaties. We vinden dat deze horen tot de normale bedrijfsvoering en exploitatie van deze organisaties. Voor vrijwilligersorganisaties geldt deze regel minder.
 • Zie verder de bijlage met de algememe bepalingen.

Restricties

De volgende zaken steunt het Oranje Fonds niet:

 • eendaagse activiteiten;
 • projecten die gericht zijn op bevordering van cultuur;
 • projecten gericht op het milieu;
 • activiteiten die plaatsvinden buiten het Koninkrijk der Nederlanden;
 • projecten die (mede) gericht zijn op religieuze doelstellingen;
 • activiteiten die puur zijn gericht op bevordering van sport & spel;
 • bijdragen voor individuen;
 • aankoop of nieuwbouw van huisvesting;
 • normale exploitatie van een organisatie (gas, water, verzekeringen, normaal onderhoud, vast personeel, en dergelijke).

Aanvragen subsidie

Een aanvraag voor een subside kan uitsluitend via "Mijn Oranjefonds", een digitaal aanvraagformulier op de website van het fonds.