Subsidie voor projecten op het gebied van onderwijs en cultuur in Suriname

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van reeds gestarte, kansrijke, projecten op het gebied van onderwijs en cultuur in Suriname.

Toepassing

Het fonds stelt zich tot doel reeds gestarte, kansrijke projecten en programma’s in Suriname financieel te ondersteunen.

De focus ligt op projecten op het gebied van onderwijs en cultuur, en richt zich op zowel jongeren als ouderen, zowel in de steden als in de binnenlanden van Suriname.

Het gaat om een eenmalige bijdrage die vanwege de effectiviteit ingebed dient te zijn in een bredere ontwikkeling in de Surinaamse samenleving.

Voorwaarden

  • Projecten moeten gericht zijn op onderwijs en cultuur in Suriname
  • Er moet sprake zijn van eigen investeringen van de aanvragende instantie of van co-financiering
  • Vanuit het oogpunt van onafhankelijkheid mag het project net gerelateerd zijn aan politieke doelstellingen of organisaties
  • Projecten moeten in hun doelstelling niet strijdig zijn met doelstellingen van het Surinaamse Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling

Restrictie

Geen steun voor overhead, salaris- of administratieve kosten.

Subsidie

Het gaat om een eenmalige bijdrage van ten hoogste € 3.000,-. 

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen)