Subsidie voor sociale en culturele instellingen, gericht op jongeren

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning voor sociale en culturele instellingen die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor jongeren tot 25 jaar, die in maatschappelijk opzicht hulp kunnen gebruiken. De donatiebedragen variëren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro.

Toepassing

Het verlenen van financiële steun aan sociale en culturele instellingen die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor jongeren tot 25 jaar, die in maatschappelijk opzicht hulp kunnen gebruiken.