Subsidie voor sociale en culturele instellingen, gericht op jongeren

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning voor sociale en culturele instellingen die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor jongeren tot 25 jaar, die in maatschappelijk opzicht hulp kunnen gebruiken. De donatiebedragen variëren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro.

Toepassing

Het verlenen van financiële steun aan sociale en culturele instellingen die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor jongeren tot 25 jaar, die in maatschappelijk opzicht hulp kunnen gebruiken.

Werkgebied

Gemeente Delft (vallend binnen de postcodes van Delft).

Voorwaarden

  • Alleen steun aan op jongeren tot 25 jaar gerichte projecten in Delft
  • Bij voorkeur projecten die de toekomstkansen van kansarme(re) jongeren verbeteren
  • Alleen steun aan instellingen, verenigingen, of stichtingen zonder winstoogmerk
  • Geen steun voor exploitatiekosten of financiering van arbeidsplaatsen
  • Het liefst kleinschalige projecten, (mede) opgezet en uitgevoerd door vrijwilligers

Restricties

  • Steun wordt in beginsel eenmalig gegeven. Bij periodiek terugkerende projecten, zoals vakantiekampen, wordt steunverlening steeds opnieuw beoordeeld. De stichting is terughoudend bij financiële ondersteuning van projecten die naar de mening van het bestuur tot de taak van de overheid of tot het domein van het bedrijfsleven gerekend kunnen worden
  • Stichting SHDJ biedt geen steun aan individuele personen
  • Na afronding van een project wordt een evaluatie en verantwoording verwacht

Subsidie

De donatiebedragen variëren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het aanvraagformulier vervolgens naar het fonds mailen.