Subsidie voor voor kleine lokale initiatieven

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor voor kleine initiatieven die op lokaal niveau een verandering te weeg willen brengen en anders geen subsidie of fondsen zouden krijgen.

Toepassing

Financiële ondersteuning van algemene nut beogende instellingen (ANBI). 

Het fonds is elk jaar op zoek naar kleine initiatieven die op lokaal niveau een verandering te weeg willen brengen. Kleine initiatieven die anders geen subsidie of fondsen zouden krijgen, kunnen in aanmerking komen voor steun door het fonds.

Voorbeelden gesteunde projecten