Subsidie voor ideële en maatschappelijke instellingen en projecten

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van ideële en maatschappelijke instellingen en projecten. Interessant is dat het fonds een brede doelstelling heeft, waardoor veel organisaties en projecten in aanmerking komen voor ondersteuning. Steun voor projecten in ontwikkelingslanden, maar ook voor projecten in Nederland.

Toepassing

Subsidie voor instellingen die trachten ideële doelstellingen met een algemeen maatschappelijk nut te realiseren.

De reden om de doelstelling van het fonds zo ruim mogelijk te formuleren heeft te maken met de gedachte dat zo veel als mogelijk door alle daarvoor in aanmerking komende instellingen een beroep op fonds moet kunnen worden gedaan.

Voorbeeld ondersteuning ontwikkelingslanden

 • Onderwijs voor gehandicapte jongeren in Indonesië
 • Beroepsonderwijs voor kinderen in Mali   
 • Beroepsopleidingen en sociale begeleiding kinderen in Bangladesh
 • Onderwijs kinderen Namibië
 • Ondersteuning en onderwijs voor kansarme kinderen in Kenia 
 • Ondersteuning vluchtelingen Irak
 • Ondersteuning kansarmen Tanzania
 • Hulp aan kinderhuizen van kansarmen in Nepal.  
 • Onderwijs voor kinderen in Oeganda

Voorbeeld ondersteuning Nederland

 • Muziekuitvoeringen voor zieken en gehandicapten in verzorgings- en ziekenhuizen
 • Ondersteuning van gehandicapten onder meer door het faciliteren van paardrijlessen en zwemlessen
 • Organiseren van muziekuitvoeringen door visueel gehandicapten
 • Ondersteuning van ouders met ernstig en langdurig zieke kinderen die financieel niet in staat zijn het kind een zorgeloze tijd te bieden
 • Verder werden incidenteel een aantal culturele instelling ondersteund

Voorwaarden

Je organisatie of project moet een ideële of maatschappelijke doelstelling hebben.

Subsidie

Uit de jaarstukken blijkt dat er de afgelopen jaren ca. 3000 euro per jaar is uitgekeerd.

Aanvragen

Schriftelijk.

Relevante links