Subsidie voor ideële en maatschappelijke instellingen en projecten

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van ideële en maatschappelijke instellingen en projecten. Interessant is dat het fonds een brede doelstelling heeft, waardoor veel organisaties en projecten in aanmerking komen voor ondersteuning. Steun voor projecten in ontwikkelingslanden, maar ook voor projecten in Nederland.

Toepassing

Subsidie voor instellingen die trachten ideële doelstellingen met een algemeen maatschappelijk nut te realiseren.