Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar maag-, darm,- en leverziekten

Subsidies, Fondsen, Beurzen
De Maag Lever Darm Stichting financiert wetenschappelijk onderzoek naar maag-, darm,- en leverziekten.

Toepassing

Financiering van wetenschappelijk onderzoek naar maag-, darm,- en leverziekten.

Subsidiabele onderzoeksprojecten

De MLDS zal zich gaan focussen op een beperkt aantal onderzoekprojectem waar subsidie voor beschikbaar is.

MLDS focusprojecten darmkanker
Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar dikkedarmkanker om zo het doel van de Maag Lever Darm Stichting, “Stop Darmkanker”, te bereiken.
Het aanvragen van subsidie staat open voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten en nietcommerciële onderzoeksinstituten. 

Het totale subsidiebedrag is vastgesteld op maximaal € 240.000. Het onderzoeksproject heeft een duur van maximaal 4 jaar. 

MLDS Career Development Grant
Het doel van dit programma is het stimuleren van maag-, darm- en leveronderzoek in Nederland door talentvolle onderzoekers de mogelijkheid te bieden hun carrière te vervolgen binnen het MDL onderzoeksgebied.

Het programma is bedoeld voor talentvolle onderzoekers die net gepromoveerd zijn. Het aanvragen van subsidie staat open voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten en niet-commerciële onderzoeksinstituten. 

De hoogte van de beurs bedraagt maximaal € 250.000 voor maximaal 4 jaar onderzoek.

Stage buitenland, studenten
De Maag Lever Darm Stichting wil veelbelovende Master-studenten stimuleren om aan een buitenlandse instelling onderzoekservaring op te doen op het gebied van maag-, lever- en darmziekten. 
Studenten die een Master-studie volgen aan een Nederlandse instelling kunnen subsidie aanvragen.

Aanvragen subsidie

Aanvragen tijdens openstelling via aanvraagformulier.

Relevante links