Financieringen en kredieten
Achtergestelde leningen

Subsidie vrijetijdssector en recreatie

Financiële ondersteuning voor initiatieven die bijdragen aan de versterking van de vrijetijdssector in de provincie Noord-Brabant. Activiteiten moeten gericht zijn op het trekken van meer bezoekers voor leisure activiteiten, verlengen van de verblijfsduur van de bezoekers verlengen (short break) en het versterken van het merk Brabant versterken. Aanvragers kunnen bedrijven zijn of semi-publieke instellingen in de culturele/vrije tijds-sector (bibliotheken, musea, recreatie etc.). De lening bedraagt minimaal € 25.000 tot maximaal € 1 miljoen euro. Je kunt op elk moment jouw projectplan indienen.

 

Jaarbudget:
Variabel
Per uitgifte
€ 25.000 - € 1.000.000
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Stimulering van innovatief vrijetijdsaanbod in Noord-Brabant, gericht op het aantrekken van bezoekers van verder weg die langer verblijven en meer besteden. 

Je project moet aansluiten bij een van de onderstaande thema's. Ook op de raakvlakken tussen deze drie thema’s is vrijetijdsaanbod te ontwikkelen.

Brabantse meesters en erfgoed
De iconen die horen bij dit thema zijn Van Gogh, Bosch, of meer actuele iconen zoals Tiësto en Hardwell. Mits (inter)nationaal toonaangevend zijn ook erfgoedlocaties als icoon in te zetten.

Bij dit kernthema zijn de verhalen bij de iconen belangrijker dan alleen de culturele producten (schilderijen, gebouwen). Juist de verhalen geven de inspiratielaag en de beleving die noodzakelijk is voor aantrekkingskracht op de bezoekers.

Design en innovatie
Dit thema komt tot uitdrukking door Dutch Design en bijvoorbeeld vernieuwende Agrofood-concepten. Het is belangrijk om hierbij de verbinding met de regionale economische profielen als randvoorwaarde mee te nemen. Dit kernthema richt zich op creatie en het maakproces.

Attractieparken en evenementen
Bij dit thema hoort vrijetijdsaanbod dat gerelateerd is aan de attractieparken in Brabant, de festivals en de parades. Dit thema heeft een sterke rol in het bereiken van de bredere familiemarkt en het heeft een sterke belevingscomponent.

Doelgroep

Aanvragende partijen zijn bedrijven van binnen of buiten Noord-Brabant met een plan voor Noord-Brabant.
Overheden kunnen geen aanvrager zijn, maar wel partner van aanvragende bedrijven. Dit geldt ook voor kennisinstellingen.

Semi-publieke instellingen in de culturele/vrije tijds-sector (bibliotheken, musea etc.) kunnen wel aanvragen, voor zover hun aanvraag niet al via het Brabant C-fonds te financieren is.

Werkgebied

Provincie Noord-Brabant

Voorwaarden

  • Het project valt onder vervoer, vermaak of verblijf.
  • Het project sluit aan bij de kansrijke ontwikkelingen in de sector.
  • Het is je uiteindelijke doel om het in een breder arrangement te realiseren.
  • Het is meertalig en geschikt voor internationale bezoekers. Tenzij het beoogde resultaat een beter leef- en vestigingsklimaat betreft.
  • Het is altijd te bezoeken of beschikbaar. Het heeft voldoende volume of is te exporteren, waardoor het de regionale economie versterkt.

Restricties

  • Het Fonds verstrekt geen lening aan:
    • Publiekrechtelijke rechtspersonen
    • Doelonderneming in moeilijkheden
    • Deelnemende partijen in het Fonds
  • Het Fonds verstrekt geen leningen aan initiatieven die reeds zijn uitgevoerd of waarvan met de uitvoering is gestart voorafgaand aan het indienen van de leningaanvraag
  • Het Fonds verstrekt slechts een lening als de doelonderneming naar het oordeel van het fonds voldoende heeft onderbouwd dat zij het Initiatief niet, of niet geheel, op andere wijze gefinancierd kan krijgen, bijvoorbeeld via een commerciële bank of crowdfunding.

Lening

Een door het Fonds verstrekte Lening heeft een omvang van een bedrag van minimaal € 25.000 tot maximaal € 1 miljoen euro.
De looptijd van een Lening bedraagt maximaal 7 jaar.

De Lening is nooit groter dan 50% van de totale investering die met het Initiatief is gemoeid.
De Lening kan achtergesteld zijn ten opzichte van andere financieringsvormen, maar niet ten opzichte van het eigen vermogen van de Doelonderneming.

Aanvragen

De eerste stap is het opstellen van een plan dat voldoet aan alle eisen (zie bijlagen).

  • Stap1: opstellen en online indienen van je projectplan (zie links)
  • Stap 2: intake: kennismaking en eerste beoordeling
  • Stap 3: indienen upgrade plan
  • Stap 4: pitch: geef een presentatie aan de investeringscommissie
  • Stap 5: beoordeling

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Bedrijf
Onze aandacht gaat uit naar
Innovatie en technologie
Kunst, cultuur en media
Ondernemen en investeren
Sport recreatie en evenementen
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Noord-Brabant
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden