Regelingen

2056 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor restauratie en tentoonstellen van antiek textiel

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van conservering, restauratie, bestudering en het tentoonstellen van antiek textiel. De subsidie bedraagt over het algemeen tussen de € 5.000...

 2. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instandhouding van natuurlijke flora en fauna

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van het natuurbehoud in Nederland waarbij voorrang wordt verleend aan initiatieven gericht op de instandhouding van natuurlijke flora en...

 3. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek geneeskunde en relatie tussen geneeskunde en cultuur

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van de relatie tussen geneeskunst en cultuur in brede zin en het verlenen van beurzen en stipendia aan getalenteerde afgestudeerden ten...

 4. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties in de culturele en erfgoedsector en het welzijn van mensen

  Subsidie voor organisaties in de culturele en erfgoedsector en goede doelen die zich inzetten voor het welzijn van mensen. De voorkeur gaat uit naar instellingen met een ondernemende, innovatieve...

 5. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor studenten en medewerkers universiteit, met extra ondersteuning voor vluchtelingen en promovendi

  Subsidie voor studenten en medewerkers van de universiteit. Er zijn o.a. reisbeurzen voor individuele studiereis naar het buitenland van bachelor en masterstudenten, groepsreisbeurzen voor studenten...

 6. Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurs hoger onderwijs

  Een studiebeurs voor afstammelingen van Aurelius Sieperda die aan het hoger onderwijs studeren. Een uitkering bestaat uit maximaal €544,- per jaar, als aanvulling op de bestaande studiefinanciering...

 7. Financieringen en kredieten,
  Private equity en Venture Capital

  Financiering van o.a. bedijfsopvolging, groeifinanciering en management buy-out en buy-in

  Onafhankelijke investeringsmaatschappij, richt zich - zonder specifieke branche of sectorvoorkeur - op het investeren in bedrijven waar een groei- of verbeterpotentieel aanwezig is. Men richt zich...

 8. Financieringen en kredieten,
  Informal Investors,
  Private equity en Venture Capital

  Risicodragend vermogen voor ondernemingen in het middensegment van hun branche

  Risicodragend vermogen voor in Nederland gevestigde ondernemingen voor bedragen tussen € 1 miljoen en € 7,5 miljoen euro. Daarvoor wordt een aandelenbelang verkregen variërend van 20% tot een ruime...

 9. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen,
  Prijzen

  Subsidie voor onderzoek naar longziekten

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar longziekten, waaronder astma, COPD en zeldzame chronische longziekten. Wetenschappelijk onderzoek is essentieel bij het voorkomen, genezen en behandelen...

 10. Subsidies,
  Beurzen

  Emancipatiesubsidie om meer vrouwen op het niveau van universitair hoofddocent of hoogleraar te krijgen

  Programma gericht op een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de hogere wetenschappelijke rangen. Het programma heeft als doel de bevordering van vrouwelijke wetenschappers tot universitair...