Subsidiekalender

juni 2023

 1. 11 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor studentenorganisaties

  Subsidies voor studentenorganisaties verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Er zijn drie soorten subsidies: opstartsubsidie voor nieuwe studentenorganisaties; garantiesubsidie voor de...

 2. 12 Jun
  Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidies om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de UM te bevorderen

  Subsidies om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de UM te bevorderen, internationale samenwerking te stimuleren en de relatie van de UM met haar omgeving te intensiveren. Ook UM-studenten...

  -
 3. 13 Jun
  Subsidies

  Subsidie voor onderzoek naar sport en bewegen

  Subsidie voor missiegedreven onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen. De regeling is bedoeld voor hogescholen en gericht op het oplossen van zes concrete maatschappelijke...

  -
 4. 13 Jun
  Subsidies

  Subsidie voor onderzoek naar alcoholpreventie en kennishiaten

  Deze subsidieregeling is gericht op het ondersteunen van onderzoek naar kennishiaten op het gebied van alcoholpreventie. Onderzoeksorganisaties en ondernemingen kunnen gezamenlijk subsidie aanvragen...

  -
 5. 13 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek naar effectiviteit integrale preventie-aanpak

  De subsidieregeling richt zich op onderzoek naar de effectiviteit van integrale preventie-aanpakken voor complexe gezondheidsvraagstukken. Onderzoek kan zich richten op mentale gezondheid, seksuele...

  -
 6. 14 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor internationale culturele samenwerking en participatie

  Subsidie om duurzame internationale samenwerking op het gebied van cultuurparticipatie en -educatie tussen Nederland en Leeds te stimuleren. Culturele instellingen en professionals in zowel het...

  -
 7. 15 Jun
  Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurzen voor excellente pas gepromoveerde onderzoekers

  Jaarlijks keert het fonds zeven beurzen uit aan excellente pas gepromoveerde onderzoekers om hen in staat te stellen onderzoek te doen aan een gerenommeerde buitenlandse universiteit of instelling. Je...

 8. 15 Jun
  Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor schrijvers van literair werk

  Subsidie voor nieuw te schrijven literair werk (inclusief toneel) dat gepubliceerd zal worden bij een uitgeverij zoals omschreven in de regeling. Je moet als aanvragende schrijvers die op het moment...

 9. 15 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten in de regio Leiden, bij voorkeur op het gebied van cultuureducatie of cultuurbehoud

  Subsidie voor het financieel ondersteunen van projecten in de regio Leiden en omringende gemeenten, bij voorkeur op het gebied van cultuureducatie of met betrekking tot het cultuurbehoud. De subsidie...

  -
 10. 15 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie muzikale projecten voor jongeren regio Haaglanden

  Financieel ondersteunen van projecten voor jongeren met als doel het bevorderen, stimuleren en ontplooien van muzikale activiteiten in de regio Haaglanden. Subsidiebedragen liggen doorgaans tussen ca...

  -
 11. 15 Jun
  Subsidies

  Subsidie vernieuwende activiteiten in klassieke muziek

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten in de klassieke muzieksector om zo klassieke muziek breder toegankelijk te maken met aandacht voor bijzonder en/of nieuw repertoire. Het kan hierbij gaan om...

  -
 12. 15 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor jonge journalisten die grensverleggende reportages willen maken

  Financiële ondersteuning voor professionele journalisten jonger dan 35 jaar, die buitenlandreportages willen maken en te weinig middelen hebben kunnen vergaren. Je kunt maximaal € 4.000 aanvragen voor...

  -
 13. 15 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor oprichting en ontwikkeling van lokale bibliotheken en bibliotheekvoorzieningen

  Subsidie om bij te dragen aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Gemeenten kunnen specifieke uitkeringen aanvragen voor de oprichting van nieuwe...

  -
 14. 18 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor activiteiten in Leeuwarden en omgeving op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied

  Financieel ondersteunen van activiteiten in Leeuwarden en omgeving op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. Per jaar is er €700.000 euro beschikbaar voor subsidie. Aanvragen kunnen per post of...

  -
 15. 20 Jun
  Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurs voor afronden opleiding aan HBO of universiteit (lening of gift)

  Renteloze studielening of gift voor het afronden van een opleiding aan HBO of universiteit, wanneer je buiten de gewone regelingen valt. Interessant is dat je leeftijd geen rol hoeft te spelen. Je...

  -
 16. 20 Jun
  Subsidies

  Subsidie voor implementatieprojecten van patiënten- en cliëntenorganisaties

  Deze subsidieoproep is bedoeld voor implementatieprojecten van patiënten- en cliëntenorganisaties die bijdragen aan een duurzame verandering in de dagelijkse praktijk in de sectoren zorg, wonen...

  -
 17. 22 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor onderzoek naar uitdagingen in kanker

  De subsidie ondersteunt een wereldwijde gemeenschap van onderzoeksteams van wereldklasse om samen te komen, anders te denken en enkele van de moeilijkste uitdagingen van kanker aan te gaan. De...

  -
 18. 22 Jun
  Subsidies

  Subsidie voor Innovatie en versterking van activiteiten op het gebied van dementiezorg

  Deze subsidieoproep stelt financiële middelen beschikbaar aan Nederlandse gemeenten die hun aanbod van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie willen versterken. Een totaal budget van €...

  -
 19. 23 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor welzijn ouderen regio Utrecht

  Subsidie voor inspirerende projecten gericht op het welzijn van ouderen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld projecten die eenzaamheid onder ouderen voorkomen en bestrijden, bijdragen aan zingeving...

  -
 20. 25 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor verbeteren leefbaarheid in de Achterhoek

  Subsidie voor vernieuwende initiatieven tot verbetering van de leefbaarheid van de Achterhoek, gericht op het verbeteren en versterken van sociale en maatschappelijke verhoudingen in de Achterhoek...

  -
 21. 27 Jun
  Subsidies

  Innovatieve Proefdiervrije Onderzoeksprojecten Financiering

  Subsidie om innovatieve, proefdiervrije onderzoeksprojecten in Nederland te financieren. Nederlandse onderzoeksorganisaties en ondernemingen kunnen in samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor...

  -
 22. 28 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs

  Subsidie voor projecten op het gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs daartussen. Het fonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en...

  -
 23. 28 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor samenwerking culturele en sociale organisaties

  Subsidie voor het stimuleren van cultuurparticipatie door mensen voor wie in de huidige samenleving cultuurparticipatie niet vanzelfsprekend is. Dit doet het Fonds door het mede mogelijk maken van...

  -
 24. 28 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor buitenlandse activiteiten voor Nederlandse ontwerpers, architecten en makers

  Nederlandse ontwerpers, architecten en makers kunnen subsidie aanvragen voor een buitenlandse activiteit die bijdraagt aan het versterken van hun internationale praktijk, ervaring en uitwisseling. De...

  -
 25. 29 Jun
  Subsidies

  Subsidie voor burgerparticipatie en samenwerkingsverbanden

  Een aantrekkelijke subsidiekans voor domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden gericht op het versterken en waarborgen van burgerparticipatie. Een samenwerkingsverband moet bestaan uit burgers...

  -